Tagger NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

Tag: NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

Tenk om det ikke fantes standarder for bankkort

Tenk om det ikke fantes standarder for kredittkort! Ja, så enkelt kan det sies. Og denne sammenligningen ble uttalt av foredragsholderne Einar Morten Lassesen, Marianne Theodorsen Werner og Javad Sunde Fahadi da Standard Norge nylig kjørte gratis introkurs om standardisering.

Hva er toppsystemets viktigste oppgave, styring eller overvåkning?

- Et toppsystems hovedoppgave er å overvåke alle prosessene, varsle på avvik og gi driften et verktøy for å kunne styre og optimalisere byggene sine på en enkel måte, sier Marius Bremseth, leder Byggteknologi hos IWMAC. – Det er åpenbar begrepsforvirring om SD-anlegg og toppsystem, sier kollega og teknisk salgsansvarlig Jostein Markussen.

Ord og uttrykk er vesentlig, ikke bruk fagdialekt

Ulik bruk av terminologi kan lett føre til misforståelser. Misforståelser og feil bruk av ord og utrykk i tilbudsgrunnlag og beskrivelser fører raskt til konflikter. For å unngå dette har norske standarder definert ofte brukte termer. Disse er innenfor fagområdet tekniske bygningsinstallasjoner gjengitt i en egen publikasjon – i en teknisk rapport: SN/TR 6451.

Innovasjon i eiendomssektoren, hjelpemiddel er standardisering

Å prosjektere og ferdigstille nybygg og rehabiliteringsprosjekter med stor nytteverdi, med mange ulike tekniske systemer, med stadig flere fagdisipliner involvert og økende krav til bærekraft er krevende. Bedre samspill mellom aktørene er blitt en forutsetning for å lykkes. - Flere arbeidsgrupper i Standard Norge i gang med standardisering, forteller komitéleder Roar Ramby Johannesen.  

Entras arbeid rundt utvikling av moderne og fleksible bygg

Det ble ny rekord for ITB Brukerforum i går. På det meste var 155 gjester pålogget den digitale samlingen med Entra som vertskap. Og det var Entra som presenterte mye av det arbeidet selskapet gjør innenfor innovasjon, utvikling og langsiktig strategi med egen bygningsmasse. Innledningsvis fortalte direktør for digitalisering og forretningsutvikling Åse Lunde at Entra har 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 90 bygg.

– Forutsetninger for bærekraftig drift av yrkes- og formålsbygg er å...

Bærekraftige yrkes- og formålsbygg, private og offentlige skal ivareta brukernes trivsel, helse og produktivitet, god avkastning på investeringer og bygningens miljøavtrykk. Omfattende krav som oppnås gjennom aktiv brukerinvolvering, systematisk prosjektarbeid, ferdigstillelse og drift gjennom «de neste 100 år». Fire standarder gjør dette mulig.

Kurs i NS 3935 – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner omfatter samtlige tekniske installasjoner og funksjoner.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com