Tagger Rambøll

Tag: Rambøll

Egenutviklet idé med kundeverdi – en times drift kuttet seks millioner...

I Rambøll er innovasjon og digitalisering satt i system blant annet med en egen innovasjonsportal. Her kan alle ansatte bidra med innspill og ideer. En av dem resulterte i en løsning som i løpet av en times drift sparte stålmateriell for seks millioner kroner.

Klimamål nådd med felles høye ambisjoner

Da elever og ansatte høsten 2019 kunne ta i bruk nye Eilert Sundt videregående skole i Lyngdal, flyttet de også inn i et nybygg med den høyeste klimaklassifiseringen Vest-Agder fylkeskommune har oppnådd. Men hva kjennetegner egentlig et bygg som tilfredsstiller de strengeste miljøkrav?

– Vi må planlegge byggene bedre for framtiden

– Alt som bygges i dag vil være en del av sirkulærøkonomien noen tiår fram i tid. Det må vi ta høyde for når nye bygg planlegges, sier Ferry Smits, seniorrådgiver hos Rambøll.

Bravida sikret seg kontrakt ved det nye politihuset i Kristiansand

Bane NOR Eiendom har inngått avtale med Kruse Smith om å bygge det nye politihuset i Kristiansand. Kruse Smith har inngått avtale med Bravida i Kristiansand og Arendal om levering av elektro- og rørentreprisen. Bygget skal plasseres på jernbanetomten, og blir en del av det helt nye nærings- og kontorområdet Quadrum.

Rambøll blir landsdekkende partner for sykehusene i Norge

Rambøll har tegnet en landsdekkende rammeavtale med Sykehusinnkjøp på arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester. Oppdragsgiver for anskaffelsen er Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse...

Rambøll og C.F. Møller Architects vinner stort campus-oppdrag

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vil samles på en ny campus i Trondheim, og Rambøll og C.F. Møller Architects vinner oppdraget med å utvikle det nye NTNU campus.

Har signert rammeavtaler for rådgivende tjenester

Omsorgsbygg Oslo KF har inngått parallelle rammeavtaler med sju leverandører for rådgivende ingeniørtjenester, prosjekteringsgruppeledelse og tilgrensende oppgaver for de neste fire årene.

Gamlingen i Stavanger gjenåpnet etter fire Ryfast-år

Gamlingen er en institusjon i Stavanger, et utendørsanlegg med lang historie som i all tid har vært viktig for byens identitet. Anlegget åpnet første gang i 1957, men august 2015 ble det stengt på grunn av byggingen av Ryfast-tunellene.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com