Tagger Rambøll

Tag: Rambøll

Bedrifter kan spare mye på energikartlegging

Høyere strømregninger har skapt hodebry det siste året, ikke bare for husholdninger, men også for mange bedrifter. Regjeringen har lagt fram lånegarantier og energitilskuddsordninger for næringslivet. Samtidig kan det for mange virksomheter være mye penger å spare ved å kartlegge hvordan bygg driftes.

Rambølls nye strategi gir historisk vekst

Med en organisk vekst på 8,3 prosent, leverer Rambøll den beste organiske halvårsveksten de siste 10 år, noe som er drevet av sterk vekst i bærekraftige løsninger, spesielt grønn energi og bærekraftig byggvirksomhet.

Rambøll trapper opp satsningen på automasjon og innovative bygg

Han kom med nesten 30 år bak seg med solid erfaring fra ulike prosjekt-, salg- og lederstillinger i Johnson Controls, Trond Bersvendsen. I januar i år tiltrådte han stillingen som fagsjef Automatisering med base i Trondheim, og har klare tanker om hvordan Rambøll kan posisjonere seg som rådgivere innenfor smarte og innovative bygg.

– Hvem skal kontrollere kontrollørene?

- Det er viktig at sprinkelanlegg kontrolleres og at eventuelle feil og mangler blir påpekt og rettet opp. Men hva er egentlig kontrollørenes myndighet og rolle, og hvorfor praktiseres det så ulikt dem imellom? Nå er det på høy tid å rydde opp og finne en enhetlig praksis, sier VVS-ingeniørene Gardar Ingthorsson og Christoffer U. Bjørnstad hos Rambøll.

EU-taksonomien på full fart inn i norsk næringsliv

Mange har nok hørt om den, men få forstår hvilke ringvirkninger taksonomien vil ha for norsk næringsliv. Rambøll har den siste tiden tatt et...

Taksonomi i Norge – er vi klare?

Hvordan skal man rapportere på grad av bærekraft for bygg- og eiendomssektoren når nasjonalt rammeverk avviker fra EUs metodikk på sentrale områder? Rådgiverne skal bistå, men myndighetene må på banen.

Punktsky-scanning av Filipstad-utviklingen på millimeternivå

– Vi har et partnerforhold som utfordrer oss til å bli bedre i alle våre prosjekter, sier Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll. Gjennom et helt unikt samarbeid med Storebrand Eiendom, løser de morgendagens utfordringer innen bærekraft og utvikling. Det er gjennomført en punktsky-scanning av Filipstad-utviklingen som gir svært høy presisjon ned på millimeternivå.

Egenutviklet idé med kundeverdi – en times drift kuttet seks millioner...

I Rambøll er innovasjon og digitalisering satt i system blant annet med en egen innovasjonsportal. Her kan alle ansatte bidra med innspill og ideer. En av dem resulterte i en løsning som i løpet av en times drift sparte stålmateriell for seks millioner kroner.

Klimamål nådd med felles høye ambisjoner

Da elever og ansatte høsten 2019 kunne ta i bruk nye Eilert Sundt videregående skole i Lyngdal, flyttet de også inn i et nybygg med den høyeste klimaklassifiseringen Vest-Agder fylkeskommune har oppnådd. Men hva kjennetegner egentlig et bygg som tilfredsstiller de strengeste miljøkrav?

– Vi må planlegge byggene bedre for framtiden

– Alt som bygges i dag vil være en del av sirkulærøkonomien noen tiår fram i tid. Det må vi ta høyde for når nye bygg planlegges, sier Ferry Smits, seniorrådgiver hos Rambøll.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com