Tagger Sikkerhetsteknologi

Tag: Sikkerhetsteknologi

Mulig å ivareta brannsikkerhet i en bygning til enhver tid?

Er det mulig å ivareta alle sider ved brannsikkerheten i en bygning til enhver tid? Ja, mener Norsk brannvernforening, men det krever en helhetlig oversikt. Under årets brannvernkonferanse 10. og 11. mai presenteres«Huset» og oppskriften på et altomfattende brannvern. Lars Haugrud fra PiD Solutions skal snakke om dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold.

Exiway Light – ny nødlys-armatur tilfredsstiller ulike applikasjonsbehov

Schneider Electric lanserer en ny serie: Exiway Light, en innovativ nødlysarmatur som tilfredsstiller ulike applikasjonsbehov, er lett å installere og er utviklet med fokus på bærekraft og fleksibilitet.

Teknologien snakker direkte med driftsansvarlig og servicetekniker

Teknologien kan snakke direkte med driftsansvarlig og eller servicetekniker som har ansvar for adgangssystem og sikkerhet. ASSA Abloy er de eneste på markedet som kan tilby kryptert avlåsning på motorlåser, solenoidlåser og elektriske sluttstykker.

Tydelige luminanskontraster bidrar til god orientering og farevarsling

Byggforskserien gir en enkel beskrivelse av hvordan man kan beregne luminanskontrast i prosjekteringsfasen og hvordan man dokumenterer at forskriftskrav er ivaretatt.

– Nå blir vi markedsleder i Rogaland, og eneste i regionen...

Firesafe kjøper Thermax AS på Klepp utenfor Sandnes og styrker sin posisjon i Rogaland. - Med kjøpet av Thermax blir vi markedsleder i Rogaland, og det eneste firmaet i regionen som kan tilby alle typer tjenester innen brannsikring, sier adm.dir. Morten Ameln i Firesafe.

Kontrakt om adgangskontroll, alarmanlegg, video-overvåkning og dronesikring til regjeringskvartalet

Statsbygg har inngått avtale med ABB som leverandør av sikkerhetssystemer til nytt regjeringskvartal. ABB skal levere elektroniske sikkerhetssystemer og tilhørende ingeniør- og prosjekttjenester til det nye regjeringskvartalet. Kontrakten omfatte adgangskontroll, alarmanlegg, videoovervåkning og dronesikring.

HRP og Fram WEB i strategisk samarbeid

HRP og Fram Web inngår et strategisk samarbeid om leveranser innen samfunnssikkerhet og beredskap. Sammen skal selskapene levere både rådgivingstjenester og robuste varslingstjenester.

Hva skjer med brannstrategien ved strømbrudd?

Jeg blir stadig forundret over hva som danner grunnlaget for valg av brannstrategi i ulike bygg, og at folk tilsynelatende ikke alltid tenker over konsekvenser av valgene de tar.

Kan være hydrogengass også uten trykkøkning i anlegget

Etter en voldsom eksplosjon i sprinklersentralen i Kristiansand i juni, har FG Skadeteknikk og Rørentreprenørene Norge sett nærmere på problemet med hydrogendannelse i galvaniserte sprinklerrør. Ofte oppstår det trykkøkning i anlegget når det danner seg hydrogengass. Men nye undersøkelser har vist at det finnes dannelser av hydrogengass i slike anlegg uten at det gir utslag som trykkøkning på anlegget.

Bravida fortsetter som sikkerhetsleverandør for Politi- og lensmannsetaten og PST

Politiets Fellestjenester har på vegne av hele Politi- og lensmannsetaten og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) inngått ny rammeavtale for elektronisk sikring. Bravida er tildelt kontrakt innen delområde som gjelder adgangskontroll og innbruddsalarm (inkl. serviceavtale) for byggene til Politi- og lensmannsetaten og PST som har eksisterende Integra-anlegg. Den nye avtalen har en potensiell total varighet på 7 år.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com