Tagger Sintef Byggforsk

Tag: Sintef Byggforsk

Gunhild Ella Reistad blir faglig leder for Byggforskserien

Gunhild Ella Reistad er ansatt som ny faglig leder for Byggforskserien i SINTEF Community. Byggforskserien har vært i stor utvikling de senere årene, og en av oppgavene blir å videreføre arbeidet med å skape et nyttig og brukervennlig verktøy for byggenæringen.

Verneverdige bygg kan bli en bærekraftig ressurs

En ny forskningsrapport fra SINTEF og NIKU viser at metoder for å oppnå bærekraftige nybygg også kan fungere godt ved restaurering og oppgradering av eldre, verneverdige bygninger.

Prioritering av grønne, bærekraftige løsninger i eiendomsutvikling og forvaltning

Nå vil Metamorfose, Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU kartlegge drivkrefter for valg og bruk av bærekraftige løsninger og barrierer for utvikling og implementering av nye grønne løsninger. Dave Collins som er doktorgradsstudent tilknyttet senteret og arbeider med temaet «Bruk av Grønne Leieavtaler (Green Leasing) i eiendomsforvaltning» er satt på jobben.

– Byggenæringen trenger både standarder og Byggforskserien

Både norske standarder (NS) og Byggforskserien er viktige redskaper for alle som er tilknyttet byggenæringen. - Byggenæringen trenger begge produktene i tillegg til et...

Boliger fra 1975 er med i europeisk rehabiliteringsprosjekt

-Målet med EU-prosjektet 4RinEU er å finne nye verktøy og strategier for raskere og rimeligere utvendig rehabilitering av bygg, der man samtidig implementerer energieffektive løsninger, forteller Vera Lukina, som er Boligbygg Oslo KFs prosjektleder i EU-prosjektet.

Isloasjon som kan brenne er tillatt, med unntak

Brennbar isolasjon tillatt i Norge. Men ikke uten videre. Her er de viktigste reglene for bruk av brennbar isolasjon. I Byggforskseriens utgivelse «Bruk av brennbar isolasjon i bygninger» beskrives reglene for bruk slik at den ikke får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten.

Flytter byggenæringen mot en mer digital hverdag

- Å være med på å flytte byggenæringen mot en mer digital hverdag er det som driver oss, derfor er det ekstra stas når en såpass seriøs og toneangivende aktør som Bygg Reis Deg, verdsetter vårt produkt på denne måten. Det gir ekstra motivasjon for videre innovasjon!, sier Håvard Brekke Bell, CEO i Catenda AS.

Lørenporten – boliger med solcelleanlegg for lys og fyring

Selvaag Bolig har investert i solcelleselskapet Otovo, og de er i ferd med å teste ut solcelle på boligprosjektet Lørenporten. I pilotprosjektet skalet solcelleanlegg som skal drifte strøm for lys og fyring i fellesarealene.

Sintef om valg av riktig solskjerming

Å skjerme for solen er helt nødvendig for å oppnå god termisk og visuell komfort i moderne bygninger med mye glass i fasadene. Det termiske...

Råd om inneklima i nye og eksisterende yrkesbygninger

Byggforskserien gir råd om inneklima i nye og eksisterende yrkesbygninger, som kontorer, forretningsbygninger og skoler.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com