Tagger Standard Norge – Standardisering

Tag: Standard Norge – Standardisering

Standard Norge ønsker bransjens innspill til revisjon av NS 6450

Med jevne mellomrom vurderes behovet for oppdateringer, revisjoner eller tilbakekalling av standardene som utgis av Standard Norge. Dette som følge av tilbakemeldinger fra brukere av standarden, og som oppfølging av aktualitetsundersøkelser som skjer for alle standarder hvert 5 år. Tidene for dette er kommet for NS 6450.

«Dørmiljø til besvær» – en konferanse med stor interesse

Snart gjennomføres den første konferansen som debatterer hvordan sikre et mer velfungerende dørmiljø ved nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Med dørmiljøer forstås funksjoner som adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, sikkerhetskrav dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier.

De gode prosjektene benytter beste praksis

Målene er de samme - målene om bærekraft, økonomisk avkastning, energieffektivisering, lav klimabelastning, effektive, komfortable og hyggelige arbeidsplasser. Formåls- og næringsbyggprosjekter, nye så vel som rehabiliterte møter stadig nye og flere krav fra brukere, eiere og myndigheter.

Samarbeider om digitalisering av standarder

Standard Online og Cobuilder går sammen om å digitalisere innholdet i standarder for å utvikle maskinlesbare datamaler til bruk i bygg- og anleggsnæringen.  

Styrker standardiseringsarbeid innenfor sirkulær økonomi

Standardisering står sentralt i regjeringens strategi for sirkulær økonomi som ble lagt fram denne uken. – Standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Innovasjon i eiendomssektoren, hjelpemiddel er standardisering

Å prosjektere og ferdigstille nybygg og rehabiliteringsprosjekter med stor nytteverdi, med mange ulike tekniske systemer, med stadig flere fagdisipliner involvert og økende krav til bærekraft er krevende. Bedre samspill mellom aktørene er blitt en forutsetning for å lykkes. - Flere arbeidsgrupper i Standard Norge i gang med standardisering, forteller komitéleder Roar Ramby Johannesen.  

Satser på standardisering i kommunene

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder for kommunal sektor. Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til kommunene.

Alle byggherrens oppgaver med bygningsautomatisering kan utføres enkelt

En nestor innen bygningsautomatisering, Tore Fosaas, mener at for å lykkes må byggherren angi standardiserte krav til samspillet mellom byggherren selv, byggherrens rådgivere, prosjektleder og gjerne toppsystemleverandør, entreprenør, leverandørene av rør, ventilasjon, elektro og automatikkleverandøren.

– Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjonsinstallasjoner?

-  Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjon? Det er prosjektleder Kristoffer Polak i Standard Norge som spør om dette. Han sier at Standard Norge ønsker tilbakemelding på om beskrivelsesstandarden for ventilasjon er moden for revisjon. Dersom den er det, spør han om din virksomhet vil å delta i revisjonsarbeidet?

Samarbeider for å styrke digitaliseringen i byggenæringen

Standard Norge og buildingSMART Norge har inngått en samarbeidsavtale som skal bidra til at nye standarder når næringen hurtigere.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com