Tagger Statsbygg

Tag: statsbygg

Hun skal lede NTNU Campusutvikling

Helga Melhus Loholt er ansatt som prosjektdirektør for et av Statsbyggs aller største prosjekter, NTNU Campusutvikling i Trondheim.

Statsbygg satser på ansatte som kan drifte grønt

– Vi har høye miljøambisjoner, som ikke kan nås uten betydelig kunnskapsbasert innsats, sier miljøkoordinator i avdeling for drift og vedlikehold i Statsbygg Rune Stenbro.

Lyd og bilde fem år før tiden

Fem år før Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO) tas i bruk, har Statsbygg inngått en kontrakt med OneCo om audiovisuelt utstyr. Avtalen sikrer at UiO får topp moderne utstyr for lyd og bilde tilpasset sitt behov.

– Etter ett år i drift kan vi nå måle resultatet...

I nye boliger som Statsbygg har oppført på Svabard er gjennomsnittlig 144 kilowattimer per kvadratmeter per år. I den eldre boligmassen er strømforbruket mellom 300 og 350 kilowattimer per kvadratmeter per år. De eldre boligene bruker altså dobbelt så mye energi som de nye.

Statsbygg har valgt leverandør av sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem

Statsbygg vil drive langt mer bærekraftig og spare betydelige kostnader ved å etablere et felles, sentralt system for byggautomasjon og energioppfølging for sine bygninger. Med GK som ny hovedpartner skal Statsbygg effektivisere, modernisere og forbedre driften av 200 statlige eiendommer. - Hyggelig med en bekreftelse fra en så stor aktør, sier Per Arve Ekle, divisjonsdirektør og leder for Byggautomasjon i GK.

Statsbygg vil produsere strøm på statens tak

Statsbygg har gjennomgått sine nærmere 900 000 kvadratmetere med tak for å finne ut hvilke som kan egne seg til solceller. Undersøkelsen viser at potensialet for strømproduksjon kan være stort.

Ny anbudskonkurranse lyses ut

Statsbygg lyser nå ut en åpen anbudskonkurranse for å hente inn kompetanse på prosjektering og programmering for NTNU Campussamling.

GK skal oppgradere byggautomasjon ved 200 av Statsbyggs eiendommer

GK Inneklima er rangert som nummer én i 4 av de 5 tildelte rammekontraktene for å oppgradere byggautomasjonen ved 200 av Statsbyggs eiendommer. Rammeavtalene skal ruste Statsbyggs eiendommer for en fremtidig samling i et felles toppsystem for byggautomasjon, og kan få en totalverdi på 485 millioner kroner over fire år.

Statsbygg med landsomfattende rammeavtale

Statsbygg har inngått avtaler over hele landet med ni firmaer innen automatikk. Kontraktene har et potensial på 485 millioner kroner over en fireårsperiode.

– Byggenæringen viktig motor for å holde samfunnet i gang, også...

Konsernledelsen i Multiconsult var nylig på befaring ved Campus Ås, like før covid-19 rammet Norge for fullt. Nå jobber selskapet hardt sammen med byggherre Statsbygg, for å levere som avtalt.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com