Tagger Taksonomi

Tag: Taksonomi

Rettleding om energirammer for nesten nullenergibygg

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en rettleding om energirammer for nesten nullenergibygg og primærenergibehov. Dette er gjort i forbindelse med taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet.

KLP Eiendom med økt satsning på grønn «proptech»

Det grønne skiftet har skutt fart i forkant av utrullingen av EUs taksonomi. Taksonomien som definerer bærekraftige prosjekter i en rekke bransjer stiller også strenge krav til bygg- og eiendomsbransjen. KLP Eiendom jobber nå aktivt med ulike teknologiske løsninger som skal gjøre det enklere å samle data og kartlegge hva som kan klassifiseres som bærekraftig.

EU-taksonomien på full fart inn i norsk næringsliv

Mange har nok hørt om den, men få forstår hvilke ringvirkninger taksonomien vil ha for norsk næringsliv. Rambøll har den siste tiden tatt et...

Taksonomi i Norge – er vi klare?

Hvordan skal man rapportere på grad av bærekraft for bygg- og eiendomssektoren når nasjonalt rammeverk avviker fra EUs metodikk på sentrale områder? Rådgiverne skal bistå, men myndighetene må på banen.

Smarte selskaper satser på smarte bygninger med smart rapportering

Innenfor fagfeltet reguleringsteknikk lærer vi tidlig at det du ønsker å automatisere (påvirke, styre og regulere) må du måle resultatene av. Først da oppnår du en lukket reguleringskrets. Dette har EU tatt konsekvensene av og introduserer taksonomi – et finanseringsprogram med tiltak for å oppnå bærekraftige løsninger innenfor mange sektorer. Bærekraftige tekniske løsninger som lønner seg, både med redusert klimapåvirkning, men også økonomisk.  
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com