Tagger Teknologi

Tag: Teknologi

Uklart entreprisegrunnlag og andre årsaker til ITB-problemer

Byggautomasjonsfaget er i rask utvikling og kompleksiteten i prosjektene øker. Med avanserte tekniske systemer, sensor og trådløse nett oppstår det også en rekke utfordringer. Ingebjørg Foss Daae i Consigli jobber til daglig med utvikling av tjenester som forenkler kvalitetssikring av entreprisegrunnlag. Hun har sett mulighetene, men også fallgruvene med BAS (byggautomasjonssystem).

Energieffektive og bærekraftige løsninger

- Vår fremtid er avhengig av energieffektive og bærekraftige løsninger, også i eksisterende bygg. Merverdi ved å løse et eksisterende, eller fremtidige behov på en enklere måte er ønskelig. Tidvis er det vel mye fokus på ny teknikk og nye «smarte» løsninger og mindre fokus på nytteverdi – på hva teknologi skal løse. Dette lar seg rette opp.

– Utfordringene er i de bygningene som allerede er bygget

Ny teknologi er ofte digital og effektiv når den utfører ønskede oppgaver på en rask, nyttig og sikker måte. Den skal på en intuitiv måte gi tilgang til nyttig og nødvendig informasjon som bidrar til positiv utvikling.

Hvordan ser fremtidens bygg ut?

Eksperter og bransjetopper diskuterer alt fra fremtidens arbeidsplass til fremtidens byer og sykehus i ny podcast fra Schneider Electric Norge.

– Dette er et landskap i stadig endring

Når møteleder Julija Pauriene i USBL åpner ITBAktuelt sin nye konferanse «Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» 27. oktober vil deltagerne bli presentert et omfattende konferanseprogram med innlegg fra hele verdikjeden.

– Er vi forberedt på teknologibølgen som snart ruller over oss? 

- Jeg tror det er viktig å stikke fingeren i jorda og erkjenne at vi ikke får til teknologi på en god måte i byggene i dag. Det er i prosjekteringsfasen vi tar alle beslutninger for funksjonalitet, materialforbruk og energiforbruk – det er her vi må gjøre noe. Først da kan vi forberede oss på den nye proptech-bølgen som er i ferd med å skylle over oss.

Bruker teknologi til å forvalte eiendomsmassen bærekraftig

Bygningsteknologi blir i økende grad et viktig element for å sikre bærekraftige bygg. Brukerstyring av inneklima, fleksible kontorløsninger, maskinlæring og mange andre små og store tekniske løsninger utgjør nettverket som kan redusere utslipp både fra bygge- og driftsfasen. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning i Trondheim har jobbet med avansert teknologi i mange år, og har sett hvordan ny teknologi kan brukes for å skape fordeler både for eiere, leietakere og miljøet.

Smartere samfunn, teknologi og kundenytte på Grand Hotell

Smartere samfunn – fra teknologi til kundenytte er tema for årets Årskonferanse og Årsmøte hos Integra som arrangeres 10. april i Oslo.
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com