Tagger Velferdsteknologi

Tag: Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som skal understøtte og forsterke trygghet og sikkerhet or brukerne. Dette skal også gjøre det mulig med økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier, nemlig  trygghets- og sikkerhetsteknologi, teknologi for behandling og pleie, teknologi for sosial kontakt og kompensasjons- og velværeteknologi

Helsedirektoratet defininerer velferdsteknologi først og fremst som en teknologisk assistanse, og at denne skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.»

Husbanken  har sin definisjon med at dettei er et relativt nytt begrep og føyer seg inn i rekken av mange begreper som med ulik innretning beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet.

Velferdsteknologibegrepet har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon.

– Den teknologiske utviklingen gir nye og mer fleksible muligheter

-Vi skal levere nær 1800 snordrag, 200 korridordisplay og 40 vaktromdisplay til Helse Stavanger/SUS2023. Anlegget vil i stor grad fungere slik folk er vant til, men den teknologiske utviklingen gir også nye og mer fleksible muligheter, sier Kjell Arne Giske, administrerende direktør i OneCo.

Smarthusfunksjoner har mange fordeler som velferdsteknologi

Mye tyder på at boligautomasjon kan ha en sentral rolle for å hjelpe til når eldrebølgen vokser i flere land. En mer komfortabel og lettvint hverdag gjør at eldre mennesker kan bli boende lenger på egenhånd og dermed slippe belastningen ved å flytte til et gamlehjem.

Velferdsteknologiens ABC – opplæringspakke til kommunene

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Hvordan kan de utnytte de mulighetene ny teknologi gir? Hva trenger ansatte av informasjon og opplæring for å kunne utnytte mulighetene fullt ut?
- Advertisement -
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com