Et prosjekt var Aursmoen Skole i Aurskog-Høland hvor vi ble involvert tidlig som totalteknisk leverandør. Her fikk GK mulighet til å påvirke tekniske løsningsvalg. Vi foreslo mer miljø- og energieffektive løsninger enn hva forespørselen opprinnelig la opp til, forteller Espen Thorgersen, regiondirektør hos GK til ITBaktuelt.

Aurskog-Høland kommune har gående et ambisiøst prosjekt som vil gi innbyggerne nye og moderne møteplasser. En ny barnehage, 1-10 skole, flerbrukshall og svømmebasseng skal nemlig oppføres på Aursmoen, sentralt plassert i kommunen.

GKs oppdrag omfatter rør, elektroinstallasjoner, byggautomasjon og ventilasjon for totalentreprenøren Backe Romerike AS. 

Eksempelvis er en av løsningene GK leverer behovsstyrt ventilasjon fra Lindinvent, med oppvarming av lokalene hovedsakelig via luften. Denne reduserer både omfanget i installasjonene, og vil gi en langt mer effektiv drift med gode muligheter for detaljert overvåking via SD-anlegg. 

Det skal også installeres reversible luft-til-luft-varmepumper for produksjon av kjøling og varme til ventilasjonsanleggene. Prosjektet er planlagt å være ferdigstilt sommeren 2025.

Tidlig involvert i Stjørdal helsehus

Espen Thorgersen vil gjerne trekke frem et prosjekt som er levert og godt i drift, nemlig Stjørdal helsehus. GK ble tidlig involvert i forprosjektet og planlegging​en og var med i dialogmøter med byggherren med presentasjon av energieffektive løsninger og produkter.

- Vi leverte alle tekniske fag i prosjektet; ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon / SD-anlegg og kjøling. De tekniske anleggene er optimalisert med soneinndeling av bygget, basert på IDA ICE-modellering av intern og ekstern varme- og kuldebelastning, forteller han. 

Fullintegrerte VVS- og automatikkanlegg  sørger for behovsstyrt ventilasjon. Toppsystemet GK Cloud optimaliserer samspillet mellom ulike tekniske løsninger. Dette sikrer en høy komfort og energieffektiv drift.

Stjørdal Helsehus er en del av strategiplanen «Omsorg 2030» målsetning å utarbeide en overordnet, langsiktig- og helhetlig plan for kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette betyr at helsehuset skal ha blikket rettet mot bærekraft, hvor BREEAM-kategori Very Good og energiklasse A er blant målene. 

Stjørdal Helsehus er godt utrustet med teknologi for å optimalisere driften via GK Cloud. Status og informasjon fra det aller meste av teknisk utstyr registreres, og ressurser inn og ut i bygget kan overvåkes. For eksempel på termisk energi til oppvarming, vann til en rekke ulike formål, strøm som produseres i solcelleanlegget og regnvann som gjenvinnes.  

Dagens drift ved helsehuset

Espen Thorgersen forklarer hvordan driften er i dag ved Stjørdal helsehus: - For tekniske anlegg sin del er målbare resultater gode. Tilbakemeldinger fra brukere og driftspersonell har vært viktig for optimalisert drift. Fasit etter ett år er lavere energibruk totalt sett enn beregnet.

- Vi har fulgt med på alle systemer og rapportert forbedringspunkter, blant annet for energieffektivitet og komfort, sier han. Og forteller at energibruk til oppvarming er 47 prosent høyere enn beregnet. Forklaringen er gjennomsnittlig innetemperatur to grader høyere enn standard beregningsverdi på 21 grader celsius. 

– Komfort er viktigere enn energieffektivitet, og særlig på et helsehus er det nødvendig at temperaturene ikke er for lave. Da er det nyttig at ventilasjonsaggregatene våre har gjenvinningsgrad på 87,8 prosent.

Han sier videre at energibruk til vifter er 75 prosent lavere enn beregnet. Dette skyldes hovedsakelig at Lindinvent-systemet tilfører presise luftmengder til ulike rom. Dermed gis det særlig stort utslag på energibruken når ventilasjonsanleggene driftes døgnet rundt.

Energibruken til belysning er 51 prosent lavere enn beregnet. LED-belysningen er bevegelsesstyrt og dagslyskompensert.

-  Bør være flere samspillkontrakter

- Vi som totalteknisk entreprenør ønsker flere samspillsprosjekter. Og tidlig involvering av Tekniske Entreprenører i utviklingsfasen i prosjektet gir større muligheter for riktig valg av produkter og systemer, samt besparelser, verdiskapning og optimalisering av prosjektet.

Vår erfaring er at løsningene blir mer gjennomarbeidet og leveranseomfanget avklart, som igjen gir bedre risikostyring og mindre kostnadsavvik.

- Er samspillkontrakt mest fornuft på små, mellomstore og/eller store prosjekter?

- Samspillskontrakt er nok mest egnet for de større og mer komplekse entreprisene med høyere risiko, ment for å regulere de motstridende interessene som entreprenøren og byggherren har når det gjelder kostnad, framdrift og levert kvalitet. Majoriteten av interessekonfliktene forsvinner nemlig når leverandøren skal designe, prosjektere, bygge og eventuelt drifte prosjektet. Det er fordi leverandøren har all interesse av å optimalisere alle fasene i prosjektet for å vinne konkurransen og ikke minst sikre egen økonomi i gjennomføringsfasen.

- Hvor ivrig er GK til å kunne påvirke tekniske løsninger?

- GK er en pådriver for energieffektive og klima vennlige tekniske løsninger i bygg. Vi har lang erfaring og høy kompetanse som teknisk entreprenør. Vi ønsker å levere de beste løsningene, da er det viktig at vi kommer tidlig inn i prosjektutviklingsfasen, sier Espen Thorgersen til slutt.

GK, Veidekke og byggherre har hatt åpne bøker i prosjektet, og at dette har resultert i en god samarbeidskultur og «åpen bok»-prinsipp.