Byggforskserien gir en enkel beskrivelse av hvordan man kan beregne luminanskontrast i prosjekteringsfasen og hvordan man dokumenterer at forskriftskrav er ivaretatt. Den nye anvisningen 220.114 Prosjektering av luminanskontrast omhandler visuelle kontraster og forklarer begrepene som benyttes for å beskrive kontraster. – Bruk av luminanskontraster kan bidra til bedre orientering og at man finner fram raskt, og er viktig for å varsle fare. Hensikten med anvisningen er å gi en enkel oppskrift for prosjektering av luminanskontrast i byggverk, sier arkitekt og seniorrådgiver Luise Schlunk i SINTEF. TEK17 stiller generelle krav Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller generelle krav til synlighet og luminanskontrast ved for eksempel inngangsparti og markering av inntrinn og håndløper. Anvisningen viser hvordan luminanskontraster kan beregnes i prosjekteringsfasen, etterprøves i ferdig byggverk og hvordan man dokumenterer at forskriftskrav er ivaretatt. Utforming av omgivelser med synlige kontraster krever oppmerksomhet rundt fargebruk og hensiktsmessig belysning. For å få til luminanskontraster som en integrert del av det arkitektoniske konseptet, bør farger og materialer velges samtidig som man prosjekterer belysning. – God lesbarhet og luminanskontraster trenger ikke gå på bekostning av visuelle kvaliteter. Ved valg av materialer og farger bør man ta hensyn til arkitekturen samtidig som farger og materialer må gi god lesbarhet. Det er fullt mulig å utforme omgivelser som har estetiske kvaliteter og samtidig er i tråd med prinsippet om universell utforming, sier Schlunk.