Toneangivende personer i bransjen deltar under konferansen i debatten med meningsutveksling, innlegg og trolig litt ulike syn på hvordan bransjen best og raskest kan nå sine mål i årene som kommer.

Debattantene, under ledelse av konferansens ordstyrer Ingebjørg Foss Daae vil i 2 omganger gi noen svar på de teknologiste utfordringene vi har i bransjen, på hvordan ønsket funksjonalitet best oppnås, på hvordan økende krav til innovasjon og bærekraft kan virkeliggjøres. 

Hvordan erfaringsoverføring fra teknisk drift best til neste utviklingsprosjekt bør skje er et annet stort tema som vil bli debattert. Å få med erfaring fra drift inn i prosjekt er en utfordring få har klart å løse. Det er mange erfaringer i mange hoder som skal deles med mange – kanskje rett og slett en perfekt oppgave for AI?

Konferansens arrangører ITBAktuelt i samarbeid med bransjeforeningen Integra gleder seg stort over at såpass mange erfarne stiller til debatt. 

Debattantene i panel 1 er Tommy Hagenes i Energy Control, Thomas Nohre i Siemens, Erlend Simonsen i DNB Næringseiendom, Asle Kosbergløkk i HRP, Janne Aas-Jacobsen i Consigli, Karl Renaas i Caverion

I panel 2 deltar Pål Oroszko i Entra, Stein Wesenberg i TRI Consulting, Magnus Brynildsen i Involved , Mats Oshaug i FDV huset, Knut Tore Haugen i Aspelin Ramm Eiendom, Fredrik Halmøy Wisløff i Findable

12 dedikerte bransjeaktører med tydelig fagkompetanse og sterke meninger kan oppleves på konferansen. Mer om denne kan finner du på www.itbkonferanse.no