Det kan være at du har funnet smarte løsninger for behovsstyring, eller at det er verdens beste behovsstyring, enkel men smart romkontroll, en smart dings, du har integrert mennesket i bygget på en smart måte, du har FDV system som ingen har sett makan til. Kanskje har du noe som er genialt enkelt, og funksjonelt. Kanskje kan det være noe du har lyst å dele med oss i ITB aktuelt og våre lesere?

Dette er en oppfordring til alle i hele verdikjeden, det være seg byggherrer, entreprenører, underentreprenører, rådgivere +++.. 

Ta kontakt med Ketil Kufås Gjerde i Fokus Rådgivning, ketil@fokusraad.no / 99 52 78 54 eller Stig Grindahl 48 06 82 83, stig@itbaktuelt.no.