Siste uke arrangerte ITB Aktuelt konferansen Dørmiljø til besvær i Bergen og Oslo, og som til sammen trakk over 200 deltagere. Dette var den første konferansen med spesifikt fokus på dørmiljøet i bygg, inkludert adgangskontroll og sikkerhet. - Jeg har deltatt på mange konferanser gjennom karrieren, og har alltid syntes det har gitt mening å møtes for å utveksle erfaringer. Denne gangen observerer jeg også en positiv endring, sier Harald Hasfjord, Seksjonsleder prosjektering i Sykehusbygg HF, som også var en foredragsholderne under konferansen.

Hasfjord synes det var flott å observere en bredere kjønnsfordeling på denne type arrangementer, både blant deltagere og på scenen. Dette er en svært positiv utvikling, understreker han.
- Det er generelt utviklende for alle faglige miljøer med en god blanding av kvinner og menn. Det gir en ny dimensjon i debatter og vinklinger av problemstillinger som er svært positivt. Det gir også et positivt signal til unge kvinner om at dette kan være en bransje som er både spennende og gir gode fremtidsutsikter. I tillegg til kjønnsfordeling ser jeg også at yngre foredragsholdere kommer til. Det gir enda bedre dynamikk, og fører til at man stiller nye spørsmål og reflekterer over utfordringene på en ny måte.

God dialog
En annen refleksjon Hasfjord gjorde var måten alle foredragsholderne vinklet sine foredrag på.
- Tidligere er slike konferanser gjerne brukt til å enten rakke ned på andre parters evne til å forstå problemene og selv komme med fasiten. Denne konferansen mener jeg var «nesten» fri for dette. Alle viste stor respekt for hvor komplisert det er å finne de riktige løsningene og at alle var en del av en verdikjede som krever respekt for hverandre og for oppgaven. Det ble fremholdt av byggherre, rådgivere, entreprenører, byggeledere og leverandører. Det lover godt for utviklingen fremover, sier seksjonslederen i Sykehusbygg.

Viktig med riktig fokus på innkjøp
- Jeg tror bransjen er på riktig vei og at det blir bestiller kompetansen som blir nøkkelen til
suksess fremover. Det å forstå hva man ønsker med sine prosjekter og hvordan man gjør innkjøpene for å nå disse målene er svært viktig. Det betyr ikke at det kun er én løsning som gjelder for alle prosjekter, men det som alltid er viktig er å ta stilling til hva man skal bygge og hvorfor. Videre må partene i kontraktene avklare dette med leverandørene slik at de har forutsetninger for å gjøre en god jobb. Dette mener jeg er mulig i alle gjennomførings strategier og alle kontrakts modeller.

Hvilket forhold har Sykehusbygg HF til dørmiljø?
– Sykehusbygg HF er engasjert i bygging av sykehus i hele Norge. Sykehus er kompliserte logistikk prosjekter der man har mange interessenter og svært mange ulike hensyn å ta. Et sykehus skal oppleves som åpent og imøtekommende der alle skal føle seg velkommen. Universell utforming er et krav, og videre er det strenge krav til sikkerhet for ansatte, pasienter og pårørende som befinner seg inne i bygningene. I tillegg til mennesker, sykesenger, rullestoler og gående skal dørmiljøene takle varetransport, planlagte hendelser og akutte hendelser. Alt dette skal hensyntas selv om kraftforsyningen til bygningsmassen svikter. Dørmiljø er derfor svært viktig for sikkerhet, funksjonalitet og effektivitet i et sykehus.

Hvorfor er Sykehusbygg med på konferansen?
– Sykehusbygg HF er opptatt av å finne gode og kostnadseffektive løsninger for bygging og drift av sykehus. Dørmiljøet er en delfunksjon som har svært mange grensesnitt mot andre funksjoner i bygningene. Vi er opptatt av å fortelle om hva som er viktig for å få til gode driftsforhold og å komme i kontakt med leverandørene som kan hjelpe oss med dette.

Hva vi vil bidra med for at dørmiljø ikke lenger skal forbli til besvær?
– Vi vet at grensesnitt er vanskelig å håndtere for entreprenører og leverandører. Vi vet at god planlegging er vesentlig for å unngå problemer i gjennomføringen.

- Sykehusbygg HF ønsker å bidra til å definere gode grensesnitt mellom funksjonene vi bestiller, og legge til rette for gode planer og effektiv gjennomføring. Dette klarer vi ikke uten en god og konstruktiv dialog med dere som skal gjøre jobben for oss. Derfor er vi opptatt av å finne gode metoder for samarbeid rundt disse leveransene, avslutter Hasfjord.