Hele samfunnet opplever nå en dyrtid. Dette stiller krav til oss alle om å leve og gjøre ting på en annen måte enn vi er vant til.

Mange kommuner har satt en prislapp på hva det koster å få besøkende til kommunehuset. Beregninger viser at den årlige kostnaden fort kan komme opp i omlag kr 1,9 millioner i året ved 50 daglige besøk.

Adm.dir. og mangeårig kommunestyrepolitiker, Tor-Arne Lie Jensen, etablerte Procon Digital AS i 1990, og selskapet har siden 1999 utviklet og levert digitale selvbetjeningsløsninger i samarbeid med mange kommuner i Norge og Sverige, skriver Procon i en pressemelding.

- Vi i Procon Digital besitter både administrativ og politisk topplederkompetanse, og når vi kombinerer denne kompetansen med vår kompetanse innen digitalisering av kommuner, blir det store penger å spare i kommunekassene, forteller Jensen.

Mange kommuner sparer i dag store penger på å bruke selskapets løsninger der det bl.a. fokuseres på å la den kunstige intelligensen ta seg av rutineoppgavene, og frigjøre den menneskelige gunstige intelligensen til andre interessante oppgaver.

Procon Digital AS er et norskeiet softwareselskap som benytter digitale infokiosker og skjermer for å forenkle brukernes tilgang til de digitale løsninger selskapet tilbyr samfunnet.

I dag bruker mer enn 1/3 av landets kommuner selskapets ulike digitale selvbetjeningsløsninger. I tillegg til kommunal sektor, leverer selskapet også sine digitale selvbetjeningsløsninger til bl.a. banker, helsesektoren og næringslivet, og har nylig også levert en landsdekkende løsning til Statens vegvesen.