Ingenia er i disse dager i full gang med å prosjektere «sin» fjerde brannstasjon på kort tid, hvorav to er ferdigstilt og ett under bygging. For tiden arbeider selskapet parallelt med prosjektene Sentrum- og Briskeby brannstasjon, som rådgivende ingeniør (RITB) og systemintegratorleverandør (ITB i byggefasen). - Prosjekteringene av brannstasjonene er ekstra komplekse og utfordrende, da Omsorgsbygg stiller strenge krav til de tekniske løsningene som benyttes, sier Sebastian Klüwer, avdelingsleder i Ingenia, rådgivende ingeniører innen energi- og klima-teknikk, VA, VVS, bygningsfysikk og ITB. Han forteller til ITBaktuelt at oppdragene er så forskjellige, er ekstra spennende og inspirerende. - Splitter nye Sentrum brannstasjon blir supermoderne og skal blant annet sertifiseres som Breeam Excellent og vil bli en av de mest miljøvennlige brannstasjonene i Norge. Briskeby brannstasjon, på sin side, har verneverdige elementer som må hensyntas, men skal uansett totalrenoveres og vil fremstå som et nytt og flott bygg med historisk preg. - For at vi som ITB-rådgivere skal klare å løse disse prosjektene optimalt må vi ta i bruk det ypperste av vår kompetanse, da brannstasjoner jo er utstyrt med mange systemer og løsninger som man normalt ikke ser i tradisjonelle bygg, sier han.

Utrykning og brann i egen stasjon - samtidig

- En ekstra spenstig utfordring er knyttet til at Brann- og redningsetaten (BRE) stiller strenge krav til tekniske funksjoner både ved utrykning fra en brannstasjon og brann i samme stasjon – inklusive at vi må ta høyde for at begge disse scenarioene kan inntreffe samtidig! Å knekke denne nøtten kommer i tillegg til mer konvensjonelle oppgaver av den typen vi normalt må løse i tradisjonelle bygg som skoler, næringsbygg, helsehus og så videre. Klüwe sier at selskapet er vant til å måtte koordinere teknologi fra samtlige byggtekniske fagområder, men i disse prosjektene må de i tillegg koordinere spesialutstyr levert av blant annet BRE. - Vi må derfor heve vår egen fagkompetanse i forkant slik at alle løsningene våre både kan tilrettelegges på en mest mulig hensiktsmessig måte og samtidig ivareta de tekniske grensesnittene med alle de høyst spesialiserte og spennende løsningene som en brannstasjon jo inneholder.

Viktige standarder

Føringene i NS6450 gjennomsyrer arbeidet i begge disse prosjektene, og det medfører at særdeles strenge krav må tilfredsstilles, ikke minst i sluttfasen. - Som i andre bygg må vi utføre testing i henhold til fasene definert i NS6450:2016. Vi vil også måtte teste en rekke grensesnitt opp mot BREs utstyr og inkludere disse i en fullskalatest, understreker han. Prosjektene følger også NS3935:2019, hvilket også byr på spennende og definerte roller Ingenia som ITB-leverandør må mestre. - Ikke bare bekler vi rollene som RITB og SI for å bistå totalentreprenørene med å lose prosjektene i havn. Ingenia skal også – på en av brannstasjonene – jobbe i tett samspill med totalentreprenøren om SI-rollen, noe vi gleder oss skikkelig til. Ikke minst gleder vi oss til å lære av dette samspillet og er spente på hvilke nye metoder vi kan plukke opp og videreføre; målet er jo å bli stadig bedre. Når dette er sagt, bekjenner han at han har en ekstra stor fascinasjon for nettopp disse fire prosjektene. Dette bunner i det enkle faktum at disse byggene er ... brannstasjoner!

Drømmen om å bli brannmann...

- Som liten drømte jo mange av oss om å bli brannmann (nå brannkonstabel)! Derfor er det ingen overraskelse, men like fullt frydefullt, når barndomsdrømmen rett som det er melder seg under prosjektjobbingen og skaper latter og ekstra god stemning! De ovennevnte prosjektene er bare noen av oppgavene Ingenias ITB-/automasjonsavdeling er forespeilet å få jobbe med i de neste årene, så ingeniørselskapet ser meget lyst på fremtiden. - Gjennom hele 2020 har vi opplevd et økende prosjektmangfold, samt at stadig flere kunder tar kontakt med oss for bistand, sier han. Som en konsekvens av dette ansatte Ingenia en ny medarbeider i mai i år – Lilly Knarvik. Lilly kommer fra Sweco med en meget spennende bakgrunn, påpeker Klüwer, og hun har flere års erfaring som blant annet elektriker og RIE. - Hun har allerede funnet seg vel til rette, koronatidene til tross, og er godt i gang med å bistå oss i mange av våre prosjekter, sier han. - Trass i pandemien og usikkerhet i næringslivet har vi trua, nå snur det både for landet og bransjen. Ikke minst tror vi året 2021 blir meget spennende for oss. Allerede har vi fått flere nye og spennende prosjekter som skal gjennomføres de kommende årene. - Målet også for vår ITB-avdeling for inneværende år er derfor å fortsette veksten vi har hatt de siste årene, samt å øke prosjektmengden og kundebasen vår. Dermed er det også gode sjanser for at vi kommer til å se etter flere medarbeidere før året er omme, avslutter Sebastian Klüwer.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her