– Sertifikatet bekrefter at konseptet vårt fungerer, men vi jobber hele tiden med å utvikle og forbedre oss, sier prosjektleder i Bulk, Torgeir Steen, og viser til at Bulk Vestby IV er det første bygget sertifisert etter BREEAM-NOR 6.0.

– Det er vi godt fornøyd med, selv om vi ved relativt enkle grep kunne klart Very Good. Det som har vært mest nytt i den nye manualen for oss på byggherresiden er arbeidet med reduksjon av utslipp fra byggeplass og benchmarking på CO2 per kvadratmeter. Dette er ting vi helt klart skal utfordre oss selv videre på i prosjekter som kommer. Vi kommer også til å jobbe med å redusere energibruk i bygget, forteller Steen i en pressemelding.

Prosjektlederen forteller at Bulk er godt kjent med sertifiseringsprosessen i BREEAM-NOR og at alle prosjektledere i Bulk er godkjente BREEAM-AP´er. Han forteller videre om sine viktigste lærdommer:

– Det aller viktigste er å være tidlig ute og sørge for at byggherre er tidlig involvert. Det er også viktig å sette seg inn i hva som faktisk kreves av dokumentasjon, som ofte er mindre enn mange tror. Det som er gøy med BREEAM er at det er håndfaste og konkrete ting vi jobber med. Det er enten eller på en del ting, og derfor heller ikke mulig å grønnvaske, sier Steen.

Bulk miljøsertifiserer alle deres nybygg over 5000 kvm.

– En miljøsertifisering gir ikke automatisk et bedre bygg, men det gir et bedre dokumentert bygg. For oss er BREEAM en bekreftelse og dokumentasjon på at vår standard "Bulk Modul" har gode miljøkvaliteter, forklarer Rune Bang, leder for prosjekter i Bulk.