Byggenæringen blir stadig mer digitalisert, og antallet tjenester for drift av moderne næringsbygg er økende. Utviklingen gir mange muligheter, men tjenestene kan også være krevende å administrere og kompliserte å bruke. Dette var bakgrunnen for etableringen av Life@Work.

- Vi så behovet for å samle tjenester og digitalisere brukergrensesnittene for å skape bedre interaksjon mellom gårdeiere og leietakere. Tradisjonelt har ikke eiendomsbransjen vært spesielt opptatt av tjenesteinnholdet og fleksibiliteten i forhold til nye behov, eksempelvis dynamiske arbeidsplasser som kom under pandemien. Med økt bruk av hjemmekontor kom behovet for mer fleksibel bruk av tjenestene i byggene. Vi gjør alle disse prosessene enklere, sier Atle Olsen, daglig leder i Life@work.

Selskapet ble etablert i 2022 og har sitt utspring i Veni, et teknologi- og innovasjonsselskap som ble etablert av tre gründere sammen med Smedvig i 2018.


Håndterer mange tjenester i felles portal
Olsen forteller at hensikten med plattformen er forenklet administrasjon av ressursene både for gårdeier og leietakerne.

- Plattformen gir gårdeier muligheten til å sette sammen mange forskjellige tjenester i en portal med felles grensesnitt på app og web. Tjenesten kan brukes til å bestille møterom og møteromsmat, administrere trådløse nett og adgangskontroll, samt mye annet. Gjennom å sy sammen brukerreiser skaper vi en hverdag som er enklere og mer effektiv for både gårdeier og leietaker.

- Gårdeiere har ofte FDV-systemer, parkeringsløsninger, adgangskontroll, kassaløsninger og ERP-systemer og mange andre tjenester. Siden systemene er forskjellige, så vi behovet for å sy de sammen i en felles løsning. Han peker på at typiske FDV-systemer er isolerte plattformer som bare brukes av driftspersonell og utelukker kommunikasjon med leietakerne.

- Vi ønsker å åpne systemene og tilrettelegge for toveiskommunikasjon og økt interaksjon med leietakerne. Plattformen gir leietakerne mulighet til å sende meldinger direkte til driftspersonell. Gårdeier kan gi midlertidig tilgang til møterom, sende nyhets- og driftsmeldinger om arrangement, brannøvelser eller oppgraderinger og installasjoner av systemer som påvirker leietakerne. Nå slipper man å gjøre dette gjennom epost til de ansatte via kontorleder i de respektive selskapene i bygget. Plattformen gjør det også enkelt å kommunisere med grupper av leietakere, enkelte bedrifter eller bestemte etasjer. Selskapet jobber mye med utvikling av tjenester som forenkler den daglige bruken av byggene.

- En av fordelen med en felles plattform er at det blir enkelt å opprette nye leietakere. Om gårdeier får ny leietaker er det enkelt å registrere selskapet, opprette brukere for de ansatte og koble på tjenestene de skal ha tilgang på. Siden man kan registrere brukere på tvers av alle tjenestene på en sømløs måte slipper gårdeier å oppdatere hvert enkelt system. Dette forenkler prosessen både med tanke på onboarding og offboarding av leietakere, sier Olsen.


Gir datagrunnlag for innsikt og analyse
Han forteller at plattformen gir flere fordeler for gårdeier, blant annet innsikt i bruken av lokalene.
- Vi får stadig tilbakemeldinger fra gårdeiere om at løsningen gir bedre innsikt i hvordan bygget brukes. Gårdeier får bedre styringsinformasjon om bruken og kan lettere optimalisere areal og tilrettelegge for nye tjenester. For leietakerne blir det enklere å bruke bygget, eksempelvis endre eller bytte kontorer. Det gir stor nytteverdi i form av forenklet drift, men også økt verdi på leiemarkedet.

Saken fortsetter under bildet:


- Det å tilrettelegge for gode rapporter basert på data fra bygget er en viktig brikke for at gårdeier skal få oversikt. Om du ser på bruken av møterom, kan man se på utnyttelsesgrad og behovet for ulike typer møterom. Man får bruksdata fra kontorer, kantine og møterom og kan vurdere om man har nok kapasitet og hvordan arealet utnyttes. Selskapet jobber fortløpende med å forbedre løsningen og ser blant annet på ESG og miljørapportering som et spennende område.

- Tidligere var gårdeier opptatt av å leie ut hele lokalet i stedet for hvordan det ble brukt. I dag er det mer interessant å koble bruksmønster med energibehov og energiforbruk. ESG og miljørapportering er derfor et naturlig område vi ser nærmere på. Vi er fortsatt et ungt selskap som jobber tett sammen med kundene for å utvikle plattformen etter deres behov, avslutter Olsen.