- Altså er ikke Bygglarm så ulikt det vi i Integra og Grønn Byggallianse jobber for gjennom ITB brukerforum, og sånn sett er vi en god match. 

ITB brukerforum egen agenda under neste ukes Bygglarm

Onsdag 12.06. blir ITB brukerforum gjennomført som del av Bygglarm. – Her har vi fått bidra til agendaen, sier Smelhus. Vårt felles ønske er; «Mer innovasjon i BAE- næringen». Sammen med Ketil Kufås Gjerde fra Fokus Rådgivning skal Integras Roar Smelhus fasilitere denne ettermiddagen og kvelden. 
- Disse treffpunktene har alltid avsatt god tid til dialog og mingling, og denne seansen blir ikke noe unntak. Vi har satt av god tid til begge deler, og sammen skal vi finne gode momenter vi kan ta med oss i videre arbeid for å fremme mer innovasjon i kommende bygg- og eiendomsprosjekter, sier han. 

- Å innføre «nye» og ukjente løsninger i byggeprosjekt øker risikoen betydelig. Både økonomisk, kvalitetsmessig og fremdriftsmessig. Ofte er verdipotensialet med den nye løsningen utfordrende å få konkretisert tilstrekkelig, slik at den kan vurderes opp mot risikoen som tas. Min erfaring er at denne risikoen styrer vi unna i 10 av 10 tilfeller, noe som blokkerer totalt all innovasjon i vår bransje. Det er på tide at dette kommer på agendaen, dette sier en av initiativtakerne til Bygglarm, Sindre Gundersen. 

Hva er problemet?

BAE- næringen står overfor en presserende utfordring mht.bærekraft og miljøpåvirkning. BAE er blant de største kildene til globale klimagassutslipp og ressursforbruk, og er således i posisjon til å gjøre en enorm forskjell om vi griper mulighetene. 
- Det er disse mulighetene vi vil sette på agendaen, og vi tror det først og fremst handler om kompetanse, bevisstgjøring og ledelse, sier Gjerde. 
- Når det gjelder ledelse, kommer vi ofte innom temaer som kultur og strategi, og som kjent er det slik at; «kultur spiser strategi til frokost». Når vi snakker om ledelse i relasjon til temaet innovasjon, blir vi nødt til å skape en innovasjonskultur i næringen. Det gjelder både som selskaper og gjennom de ulike prosjektene vi deltar. Et bærekraftig resultat er ikke statisk, men dynamisk, og fordrer derfor innovasjon, gjentar Smelhus. 

Vi trenger laboratorier

I en artikkel i Kapital tilbake i september 2022 kan vi lese fra Entra at de; «Vil skape bransjens fremste innovasjonsmiljø». Videre fremgår av saken at Entra har etablert et eget laboratorium (Entra labs) for å samarbeide, teste og verifisereat proptech- løsninger fungerer optimalt med andre systemer før de blir satt i produksjon. 
- Det samme gjorde Tommy Hagenes og jeg med Proptech Bergen tilbake i 2018, og som fortsatt er aktivt den dag i dag gjennom både Proptech Bergen og Energy Control, med Tommy Hagenes i spissen, sier Smelhus. 

- Et bygg- og eiendomsprosjekt er komplekst og sammensatt av mange ulike bidrag, og risikoen forbundet med bygging, er ofte høy. Vi trenger derfor avlastningsarenaer som kan fungere parallelt med det enkelte prosjekt. På den måten får en testet produktene, eller sammensetningen av produktene, før løsningene tas med inn i reelle prosjekter med redusert risikoog tilhørende kostnader, poengterer Smelhus. Entra sier i artikkelen at de er opptatt av å få mer bærekraftige bygg, energieffektivisering, bedre kundetilfredshet og økt lønnsomhet ved effektiv drift og forvaltning, og at de derfor ser behovet for å teste ut proptech- løsningene i praksis. 

Rebel et levende bevis

Entra ønsker å være en strategisk partner for proptech- selskapene, også bruker de sine egne bygg som blant annet Rebel for å teste løsninger helt konkret.

- Dette bygget er som de sier annerledes enn andre bygg, blant annet fordi det er mye hyppigere utskifting av leietagere, noe som krever en annen digital tilnærming, samtidig som de bruker leietagerne sine som testkaniner, oppsummerer Gjerde. 

- Det er viktig at ikke disse laboratoriumene ikke blir en sovepute, vi trenger også å flytte læringen vi gjør her ut i den enkelte prosjekt. Skal vi lykkes må innovasjon i prosjekter må innovasjon incentiveres i gjennomføringsmodellen, samt være en del av prosjektets målsetninger fra anskaffelse til gjennomføring og drift, poengterer Gundersen. 

OBOS Living Lab

I OBOS living lab utforsker de fremtidens boliger med fokus på det aller viktigste; de som skal bo der. På utsiden ser det kanskje ut som en vanlig boligblokk, men på innsiden skjer det noe utenom det vanlige. Dette er Norges mest eksperimentelle bofellesskap. En boligblokk og et levende laboratorium- en testarena over seks etasjer. I disse etasjene skal de skape bedre bomiljøer for fremtiden. - Ikke så ulikt Entra eller Proptech Bergen altså, men med boligformål kontra næringseiendom, viser Smelhus energisk. 

Teste- evaluere/ verifisere- velge

- For å skape en fremtid vi ikke kjenner, må vi teste nye løsninger kjapt. Vi må evaluere, og verifisere, for deretter å velge hva vi tar med oss videre og ikke. Dette er en helt annen måte å jobbe på enn i tradisjonelle bygg- og eiendomsprosjekter, hvor vi ofte gjentar løsninger vi har god erfaring med fra tidligere prosjekter (best practise). Vi ser altså bakover i tid, og ikke først og fremst forover som vi må om vi skal løse fremtidens behov, sier Gundersen. 

- Ofte gjennomfører vi fortsatt prosjekter som totalentreprise, uten incentiver for å komme opp med innovative og nye løsninger. Å komme opp med nye løsninger i en totalentreprise, kan fort straffe seg, siden kravspesifikasjonen kan låse forslaget til forbedring uten å få betalt for det, og det er jo ikke bra for innovasjonspotensiale, forklarer Smelhus.

Samspill med løsningsforslag   

- Vi tror på samspill som gjennomføringsmodell om vi skal lykkes med mer innovasjon i kommende bygg- og eiendomsprosjekter. Aller best på innovasjon og tverrfaglig samhandling får vi etter vår mening gjennom samspill med løsningsforslag. Likevel er ikke dette er utbredt modell, siden den krever mer av bestiller enn i tradisjonell totalentreprise. Vi må altså finne alternative arenaer i og utenfor prosjektene som utvikler innovasjonskompetanse- og initiativer, også må vi skape kultur for å teste nye løsninger. Gjerne i sammenhenger hvor risikoen er ivaretatt og redusert, bekrefter de tre samstemt til ITB Aktuelt.