- Etter en grundig rekrutteringsprosess er jeg veldig glad for å kunngjøre at Nariman Fakhraee vil overta rollen som Vice President for forretningsområdet Digital Energy i Norge. Nariman har lang erfaring og bred kompetanse innen feltet; han kjenner organisasjonen, markedet og kundene veldig godt, uttaler Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric.

Fakhraee startet i Schneider Electric i 2003 som produktsjef i ESMI AS og senere i TAC-Esmi, før de ble integrert i Schneider Electric. De siste 11 årene har han innehatt et bredt spekter av stillinger som prosjektleder, leder for Solution Management, salgssjef byggautomasjon og salgsdirektør Digital Energy. Han leder nå Region Øst, hvor han har bidratt til å bygge opp og styrke prosjektorganisasjonen. Han har blant annet utviklet region øst til et tverrfaglig team for byggautomasjon og brann & sikkerhet. Det har ført til en betydelig økning i salg og gjennomføring av prosjekt og servicetjenester.

Nariman Fakhraee er 50 år og har ingeniørutdanning fra Høgskolen i Oslo samt etterutdanning fra NTNU og BI. Han har internasjonal bakgrunn, er gift og har to barn.

- Den største kilden til motivasjon for å takke ja til denne stillingen, er den unike kompetansen vi har i selskapet, det kollegiale og eierskapet hos den enkelte. Det er utrolig motiverende å være en del av et selskap der alle er så genuint engasjert i sin felles misjon: å hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å nå sine bærekraftmål samt å sikre liv og verdier med løsninger og teknologi fra Schneider Electric, sier Fakhraee.

- Gjennom årene har jeg opplevd en imponerende utvikling og innovasjon innen teknologi og digitalisering i selskapet. Målet har vært å bidra til reduksjon av miljøavtrykk hos våre kunder, i alle segmenter. Det er spesielt gledelig å oppleve at produkter og løsninger fra Schneider Electric er godt kjent i markedet og ønsket av kunder. Vi skal fortsette å bygge videre på den positiviteten selskapet opplever samt bidra til verdiskapning for våre kunder og samarbeidspartnere, avslutter Nariman Fakhraee.

Nåværende VP for Digital Energy, Dag Otterstad, besluttet å takke ja til nye utfordringer utenfor Schneider fra nyåret.