A Bygg Entreprenør vil ytterligere styrke sin posisjon innenfor komplekse logistikk-og næringsbygg og ansetter Sajjad Latif som selskapets nye ITB-koordinator. Det er utviklingen mot teknisk mer avanserte bygg som gjør at A Bygg nå styrker kompetansen på tekniske fag. - Moderne bygg blir stadig mer komplekse, de tekniske fagene utgjør en stadig større andel av byggets totalkostnad, i gjennomsnitt en tredel, forteller Morten Raugstad, administrerende direktør i A Bygg. Lang og bred erfaring I jakten på den beste kompetansen har A Bygg sett mot konsulentbransjen. Med lang og bred erfaring som konsulent fra WSP Norge AS ser Latif frem til nå å få en mer sentral rolle i prosjektene han er involvert i. -Som konsulent følger man prosjektet som innleid ressurs, i A Bygg vil jeg få muligheten til å ta eierskap og en større del av totalansvaret, følge prosjektene fra tidligfase til ferdig overlevert bygg, sier han. En viktig rolle i utviklingen av A Bygg Raugstad mener Latif vil spille en viktig rolle i utviklingen av A Bygg. -Sajjad vil være vår fremste ressurs på tekniske fag og bidra til å styrke vår posisjon innenfor komplekse logistikk- og næringsbygg, sier han. Latif tiltrådde i september, skriver selskapet i en pressemelding.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev