Helga Melhus Loholt er ansatt som prosjektdirektør for et av Statsbyggs aller største prosjekter, NTNU Campusutvikling i Trondheim.

– Dette prosjektet er som å komme hjem. Det favner all min bakgrunn, jeg er født og oppvokst i Trondheim, og jeg har familie og venner der, sier Helga Melhus Loholt.

Loholt er utdannet sivilingeniør (bygg og anlegg) fra NTNU, og har senere også utdannet seg til interiørarkitekt. Hun kommer fra stillingen som leder for bygg- og miljøavdelingen i Metier OEC.

Det seneste prosjektet hun ledet var Politiets nasjonale beredskapssenter i Nordre Follo, der hun ivaretok alle politiets interesser. Hun har vært fagansvarlig bygg, design og arkitektur for OSL sitt T2-prosjekt på Gardermoen.

Hun har også hatt rollen som byggherrens representant og prosjektleder i både offentlige og private prosjekter. Hun har hatt lederoppgaver i offentlig etat, vært utviklingssjef i privat kommersielt selskap og vært driftskoordinator og teknisk ansvarlig hos entreprenør.

– I Helga Melhus Loholt har vi sikret oss en prosjektleder med 27 års erfaring fra en variert prosjektportefølje. Jeg ser fram til å samarbeide med henne i dette store og viktige prosjektet for NTNU, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg i en pressemelding.

Samling på Gløshaugen

Som landets største universitet har NTNU en sentral rolle når det kommer til forskning og verdiskapning i Norge. Universitetet har hovedsete i Trondheim, men er i dag spredt flere steder i byen. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst og musikk). Fagene blir dermed samlet med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen, og med medisin-, helse- og lærerutdanningen på Øya og Kalveskinnet.

Dersom regjeringen sier ja til å starte byggingen etter at forprosjektet er ferdigstilt, vil campussamlingen bli ett av Statsbyggs største prosjekter noensinne.