Styret i Oslobygg har tilsatt Eli Grimsby som direktør i Oslo kommunes nye eiendomsforetak. Hun begynner i stillingen 1. august 2020. - Eli Grimsby har solid toppledererfaring og bred kunnskap om eiendomssektoren og Oslo kommunes eiendomsutviklings- og forvaltningsoppgaver. Med Eli Grimsby får Oslobygg en faglig og strategisk dyktig leder, og vi er veldig fornøyde med at hun har takket ja til jobben, sier styreleder i Oslobygg, Maria Moræus Hanssen. Eli Grimsby kommer fra stillingen som administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF der hun har hatt ansvar for store komplekse prosjekter som Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet. Grimsby har 25 års ledererfaring fra ulike stillinger i Oslo kommune, blant annet som administrerende direktør for Oslo2022, Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten. Grimsby er utdannet sivilingeniør, bygg og anlegg. - Jeg er veldig stolt over å få styrets tillit, og gleder meg til å ta fatt på jobben. Med etableringen av Oslobygg forenes flere virksomheter, og sammen skal vi bli faglig sterkere og mer ressurseffektive. Muligheten til å bygge en organisasjon til beste for byens innbyggere med kompetanse og ferdigheter som spenner over teknologi, digitalisering, bærekraft og alle byggfagets fasetter, motiverer og inspirer meg, sier Eli Grimsby, direktør i Oslobygg.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Et av landets største eiendomsforetak

Oslobygg blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktør med rundt 600 ansatte og en omfattende prosjekt- og eiendomsportefølje. Oslobygg vil bestå av det som i dag er de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. - Ansettelsen av ny direktør er en milepæl i realiseringen av Oslobygg. Ved å samle all byggkompetanse i ett foretak får vi sterke fagmiljøer som kan håndtere og se byens behov i sammenheng og som har prosjekter som er spennende og store nok til å beholde de beste folka. Ett stort foretak vil også ha større påvirkningskraft i markedet innen miljø, teknologi, arbeidslivskriminalitet og andre politisk prioriterte områder. Jeg vil gratulere Eli Grimsby med jobben og gleder meg til samarbeid med Oslobyggs nye direktør, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap. - Som et av landets største miljøer innen eiendomsforvaltning og byggherrefunksjoner, vil Oslobygg søke å hente erfaringer og lære fra de beste i næringen. Samarbeid med andre virksomheter, med universiteter og forskningsmiljøer kan bidra til å gjøre Oslobygg til et ledende miljø på smarte løsninger som skaper verdier for byens innbyggere. Jeg ser frem til mulighetene stillingen gir til å etablere nettverk og samtidig bruke posisjonen til å være en pådriver i bransjen innenfor ressurseffektiv drift, optimal prosjektgjennomføring, bærekraft og mangfold, sier Eli Grimsby. Med direktør Eli Grimsby, vil arbeidet med å utvikle og etablere Oslobygg starte for fullt fra 1. august 2020. Foretaket vil være operativt i løpet av 2021. - Oslobygg forvalter en stor eiendomsportefølje med engasjerte og dyktige ansatte som leverer prosjekter og tjenester for Oslo by og Oslos innbyggere. En viktig oppgave for den nye direktøren vil være å sikre at det gode arbeidet som allerede utføres i de eksisterende virksomhetene blir med over i et nytt Oslobygg. Eli Grimsby har bakgrunn fra etablering av flere virksomheter og kan vise til omfattende erfaring med samhandling og utviklingsprosesser. Hun fremstår som en tydelig og samlende leder med sterkt engasjement og gjennomføringsevne som vil være viktig for Oslobygg i tiden fremover, sier styreleder Maria Moræus Hanssen.

Fakta

• Stillingen som administrerende direktør i Oslobygg er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode. Stillingen ble lyst ut 7. mai 2020, og det kom inn 19 søknader. Det er styreleder i Oslobygg som har ledet rekrutteringsprosessen, og BackerSkeie har bistått styret som rådgivere. • Oslobygg KF er et kommunalt foretak opprettet av bystyret i Oslo 29. januar 2020. Oslobygg vil bestå av foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Sammenslåingen vil etter planen finne sted i løpet av 2021. Foretaket vil få ansvar for å eie, forvalte, vedlikeholde og utvikle Oslo kommunes formålsbygg – om lag 2,5 millioner kvadratmeter eiendom.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev