- Vi er utrolig glad for å få Vidar Fiskum med på laget. Han er engasjert og kunnskapsrik, og kommer til å bli en fagsjef som kan være en pådriver for bransjen, sier Thor Olaf Askjer, adm.dir. i Norsk Eiendom.  Fiskum kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Skanska Eiendomsutvikling, og har bred kompetanse innenfor tidligfase eiendomsutvikling. Han ser frem til å lære mer om hele verdikjeden. - Jeg ønsker å bidra til bedre kunnskap om bransjens betydning i samfunnet, og bedre forståelse innad i bransjen om de ulike faggruppenes roller og betydning for sluttproduktet, sier den nye fagsjefen. I tillegg til Skanska Eiendomsutvikling, har han jobbet for Oslo Havn, JM og Selvaag som også er Norsk Eiendoms medlemmer. - Vi tror det er verdifullt at Vidar har jobbet for flere av våre medlemmer, men også for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Det kan gi Norsk Eiendom et verdifullt perspektiv, påpeker Askjer. - Norsk Eiendom har en viktig rolle i å bygge bro mellom eiendomsbransjen, myndigheter og samfunnet for øvrig. Bransjens kunder er også politikerne, næringslivet og nabolagene vi utvikler og tar vare på våre eiendommer, sier Fiskum. Fiskum tar over for Carl Henrik Borchsenius som går over til Entra etter seks år i Norsk Eiendom. Som fagsjef får Fiskum blant annet ansvar for å utvikle veiledere og standarder, som skal bidra til å løfte eiendomsbransjen. Den nye fagsjef for bransjeutvikling starter 15. juni.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Hva betyr dette for bygg- og eiendomssektoren i Norge?