Tone Tellevik Dahl tar med toppledererfaring fra politikk og akademia, når hun blir administrerende direktør for bransjeforeningen Norsk Eiendom.  - Bygg former byer, nabolag og folk. Hvordan eiendommer utvikles, påvirker både arbeidsliv og dagliglivet, jobb og fritid.  Det gir sektoren et stort ansvar. Jeg ser frem til å være en pådriver og talerør for en viktig bransje, sier Dahl. Norsk Eiendom representerer mer enn 200 eiendomsaktører over hele landet. - Vi er svært glade for å få Tone med på laget. Vi er i en kritisk tid der mange bedrifter ser verdien i å finne løsninger sammen. Hun kommer til å styrke Norsk Eiendoms synlighet og gjennomslagskraft, sier styreleder i Norsk Eiendom, Øystein Thorup. Norsk Eiendom representerer en del av næringslivet som setter tydelige spor i store og små lokalsamfunn. Bransjeforeningen har jobbet mye for at stedsutviklingen må skje på en bærekraftig måte – sosialt, økonomisk og for miljøet. - Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag, Det er mennesker som skaper livet der, mens eiendomsselskapene bygger rammene. Vi kan ikke bare sette opp byggene uten å tenke på helheten. God eiendomsutvikling skal gi merverdi for samfunnet rundt, påpeker den påtroppende administrerende direktøren. Tellevik Dahl har med seg erfaringer fra lederstillinger i akademia og politikken. Hun var blant annet nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre, og byråd for eldre, helse og arbeid, samt byråd for oppvekst og kunnskap. Hun kommer nå fra en stilling ved Universitetet i Oslo. Hun etterfølger Thor Olaf Askjer, som har vært administrerende direktør i Norsk Eiendom i over ti år. Tellevik Dahl begynner i stillingen 1. juli 2020. Meld deg på Nyhetsbrev her