Micro Matic har i mange år tilbudt programmering, igangkjøring og servicetjenester til KNX-anlegg, både for bolig og næringseiendom. Micro Matic opplever en stor etterspørsel fra sine samarbeidspartnere etter igangkjøring og serviceavtaler innenfor segmentet HVAC. Derfor ansatte vi Jan Erik i stillingen som serviceingeniør høsten 2019.

Tverrfaglig ekspert
Jan Erik kommer fra elektroautomatikkbransjen og har 35 års erfaring innenfor elektro, automasjon, ENØK og HVAC, eksempelvis fra Bravida, Eneas og Glitre Energi. Jan Erik er sertifisert innenfor KNX og som installasjonsinspektør, og trives med å jobbe ute i felten.

"Vi ser at det er økende fokus på at service og vedlikehold utføres av fagpersoner. Med min bakgrunn, interesse og engasjement til å jobbe tverrfaglig, vil jeg kunne bistå som en integrasjon i grensesnittet mellom de ulike entreprenørene som en "forlengende arm", sier Jan Erik Stenseth.

Dagens servicetilbud for HVAC-avdelingen
• Opplæring og igangkjøring
• Bistand i forkant av prosjekter
• Service i etterkant av prosjekter (innebærer alt fra igangkjøring av brannspjeldsentraler, GreenZone og programmering av VAV, til komplett programmert KNX-smartbygg.

Økt lønnsomhet
Micro Matic har nå en ny ressurs i form av en svært dedikert faglig ekspert innenfor HVAC-porteføljen. Serviceingeniøren skal ivareta god service for våre kunder og vil kunne stille opp på både fjernassistanse og lokalsupport.

"Micro Matics samarbeidspartnere opplever allerede en stor lønnsomhet ved å benytte seg av servicetilbudet. På grunn av den tette oppfølgingen ansees tilbudet som en ekstra trygghet. Vi er svært fornøyde med å få med Jan Erik på laget", sier leder for HVAC-avdelingen, Thomas Thorkildsen i en pressemelding.