AF Eiendom er i sterk vekst og tar hånd om hele verdikjeden fra kjøp av tomt frem til salg av boliger og næringsbygg, enten alene eller sammen med seriøse partnere. Reduksjon av klimagassutslipp er ett av flere viktige satsingsområder for selskapet fremover. Nå er Otto Chr. Groth direktør i eiendomsselskapet som er en del av børsnoterte AF Gruppen.

Selskapet har nylig vedtatt en strategi for klima og miljø med mål om drastiske utslippskutt i prosjektene og BREEAM-sertifisering av alle nye bygg. Målet er at klimagassutslipp skal halveres innen 2030 – helst før. Reduksjonen på klimagassutslipp skal skje parallelt med å tilrettelegge for miljøvennlige bomiljøer.

– Med Otto får vi en leder som kjenner både AF Gruppen og AF Eiendom godt og som bringer kontinuitet for selskapet fremover. Med solid fagkompetanse, teamorientert tilnærming og fokus på våre kjerneverdier er jeg trygg på at Otto vil lede selskapet videre mot målet om å bli Norges beste eiendomsutvikler. Samtidig vil jeg takke Matilda Vinje for godt lederskap og betydelige bidrag til utviklingen av AF Eiendom de siste årene, sier Ida Aall Gram, konserndirektør for Eiendom, HR og kommunikasjon i AF Gruppen.

 Noe av styrken i AF Eiendom er bredden i kompetansen og kombinasjonen av blant annet markeds-, kunde- og utviklingsforståelse. For å nå de høye ambisjonene som er satt er det vesentlig at denne bredden blir et konkurransefortrinn og at hele teamet i AF Eiendom engasjeres.

– Jeg gleder meg til å fortsette den positive reisen AF Eiendom er i gang med og legge til rette for at vi får ut potensialet som ligger i organisasjonen. Det er en kompetent og ambisiøs gjeng som jobber godt i team mot felles mål. Med en fremoverlent eier som AF Gruppen i ryggen har vi en veldig spennende tid foran oss, sier Otto Chr. Groth, ny leder for AF Eiendom.

?Otto Chr. Groth har vært ansatt i AF Gruppen siden 2008. Han jobbet i AF Bygg til 2017 da han gikk over til byggherresiden som porteføljedirektør i AF Eiendom. Han erstatter Matilda Vinje som har valgt å takke ja til stilling utenfor selskapet.