Lysstoffrør inneholder kvikksølv og har et høyt energiforbruk. LED er uten kvikksølv, varer lenger, er mye mer energibesparende og ikke minst miljøvennlig. Under Arendalsuka diskuterte bransjen hvorfor det er en lys idé å bytte, uavhengig av det såkalte ROHS-direktivet som allerede er innført.

- Du vil spare opptil 90 prosent av strømforbruket ved å bytte. Det er en 'no-brainer' i forhold til "Det grønne skiftet". Du kan bytte til en LED-armatur med lysstyring. Da vil du begrense lysbruken i løpet av døgnet. Du oppnår dessuten en gunstig effekt på 50 prosents innsparing hvis du bare bytter til armatur uten styring. Eller du kan beholde armaturhuset og skifte ut lysrøret og elektronikken med et LED-kit, forklarte Toril Bache Jenssen, direktør i Glamox.

Saken fortsetter under bildet:

Torild Bache Jensen - Glamox-1.jpg
Toril Bache Jenssen i Glamox Norge AS

Hun deltok under en samtale i regi av Lyskultur, som er et kompetansenettverk for hele lysbransjen. De arrangerte dette sammen med Elektroforeningen, representert ved administrerende direktør Frank Jaegtnes.

Bekymringen til både profesjonelle aktører og forbrukerne ligger nok først og fremst på hvor fort utskiftningen av lysrør og -pærer må skje, ikke minst hvor stor kostnaden blir. Det er importen som forbys, ikke bruken. Det betyr at man fortsatt kan bruke de rørene man har i skapet eller på lager. Butikkene får imidlertid ikke fylt på de kvikksølvholdige i hyllene sine lenger.

Bransjen er enig i at det uansett er en god idé å følge en kontrollert overgang til LED-lys.

- Du trenger ikke bruke én million kroner på å rive taket for å skaffe deg nye lys, men du må ta de smarte valgene, sa Tord Christensen i Signify. Han er country manager og salgsdirektør for selskapet i Norge.

- Produktene varer over 100 000 timer, enten det er lysrør eller andre løsninger. Den store muligheten i bærekraftsammenheng ligger i bruksfasen. Da blir dette med lysstyring sentralt, fordi du ønsker å bruke det minst mulig. Du ønsker produkter som ikke inneholder gift, og du ønsker et godt inneklima, sa Christensen.

Det er de mest vanlige pærene og lysrørene som må byttes ut

Fra og med 25. august i år vil det ikke være tillatt å produsere eller importere visse lysstoffrør som T5 og T8 i alle EU og EØS land.

Forbudet har vært under oppseiling i over ti år, så det kommer neppe som noen overraskelse på bransjen. I 2012 trådte forbudet mot glødepærer i kraft i EU/EØS for å få ned strømforbruket og energieffektivisere belysningsanlegg.

Denne gangen er det innholdet av kjemikalier som kvikksølv som er utløsende for det langt mer omfattende forbudet. Kvikksølv forekommer som flere kjemiske forbindelser, og alle er svært skadelige. Stoffet utgjør en trussel for utviklingen til for eksempel foster og barn og man risikerer alvorlige skader på flere organer og nervesystem. Det er dessuten en svært lang nedbrytningstid både hos dyr, hos mennesker, og i miljøet generelt.

EU-direktivet blir kalt Restrictions of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) og innebærer et forbud mot kadmium, bly, seksverdig krom, polybromerte bifenyler, polybromerte difenyletere og kvikksølv i visse typer elektriske og elektroniske produkter.

Flere av lyskildene har midlertidig vært unntatt fra forbudet da det ikke har eksistert gode nok alternative produkter på markedet. Dette innebærer at det har vært lov å bruke bestemte mengder med kvikksølv i visse typer lysrør, selv om det er innført et generelt forbud. Det er disse unntakene som nå oppheves. Og forbudet hadde trolig trådt i kraft også uten RoHS på grunn av det høye energiforbruket.

Den store utfasingen med lysstøffrørene (T5 og T8) skjedde den 25. august 2023. Vi finner disse lysene på kontorer og arbeidsplasser, i skoler og i private hjem. De brukes i norsk og internasjonalt industri, både på land og offshore.

- Det er en veldig god nyhet for helse og miljø at lysrørene med kvikksølv forsvinner fra markedet og etter hvert fra boliger, arbeidsplasser og andre bygg. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet i EU og globalt med å regulere kvikksølv og andre farlige stoffer, har Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, uttalt i en melding på egne nettsider..

Tenk godt gjennom hvilke nye løsninger man velger

Det er folk flest som nå er blitt overrasket over de betydelige endringene på lysområdet. Mange har ikke fått det med seg, selv om det berører dagliglivet til alle nordmenn. Folk tilbringer faktisk 90 prosent av tiden innendørs, og god belysning er derfor essensielt, ikke minst for barn som går på skole og i barnehage.

Jens Eddie er fagansvarlig i Lyskultur. Han var under fellessamtalen ikke minst opptatt av å benytte fagfolk, slik at det ikke blir feilmonteringer og bruk.

- Det finnes gode tips, råd og standarder som er basert på norsk regelverk, som Tek-17. Vi bør passe på å unngå flimmer, blending og lysforurensning, dette er viktig å ha høyt på agendaen, sa Eddie under Arendalsuka.

På spørsmål fra konferansier Ida Thorendahl (daglig leder i Lyskultur) om hvor mye lysberegninger spilte inn, svarte Christensen i Signify:

- Det er mye kompetanse både i og utenfor leverandørleddet på dette, ikke minst blant lysdesignere. Lysdesign er utrolig viktig, de ser bygget og området i en helhet. Du må skaffe deg riktig lys på arbeidsplassen slik at folk kan yte mest mulig optimalt. Det finnes mennesker som kjenner til krav og løsninger, og da må man bruke folk som har peiling, sa han.

Bache Jenssen i Glamox supplerte:
- Vi er forkjemper for at de nye installasjonene skal være rigget for fremtiden. Da bør det settes inn en armatur med lysstyring. Det gir best energibesparelse, lavest miljøavtrykk over tid, samt tilbyr flere andre muligheter. Vi kan ikke minst få til løsninger med Human Centric Lighting. Det dreier seg om hvordan man bruker fargetemperaturen på lyskilden til å påvirke menneskers prestasjon, våkenhet og velvære. Dette, fordi lyset påvirker hormonbalansen vår, forklarte hun.

Anders Fylling, direktør for bærekraft og spesialfag i Statsbygg, var også til stede i panelet. Han var enig i at de og andre eiendomsbesittere må bruke lysbransjens kompetanse til å etterspørre de rette løsningene, og dermed sørge for at det er disse som faktisk blir installert.

- Det blir viktig for oss å ha gode planer, ikke minst vedlikeholdsplaner. Vi må ha kontroll på hva vi gjør først, og også hvor vi gjør de første investeringene, presiserte han.