KE Automasjon har opplevd en jevn vekst i et ekspanderende marked. Selskapet sysselsetter i dag 23 medarbeidere og omsetter for over 40 millioner kroner. 

Vokse kontrollert
– Det er en utvikling vi er godt fornøyd med. Målet er å vokse kontrollert slik at vi får med oss kompetansen og bedriftskulturen i alle ledd. Målet er å være en foretrukken leverandør og rådgiver for dagens og fremtidens kunder, sier Mæland og Liland-Vik i en pressemelding. 
I løpet av høsten etablerer KE Automasjon avdeling i Bergen.

Videre vekst
– Vi har kulturen, produktet og referansene som skal til for videre vekst. Om 40 år vil vi fortsatt være her, men med forskjellig form, farge og systemer. Selv om dagens tankesett har mange likhetstrekk med da vi ble etablert, har teknologien utviklet seg i ekspressfart innen datainnsamling, lagring, kapasitet og hastighet, sier Mæland og Liland-Vik. – Vi må derfor hele tiden være på jakt etter ny kunnskap slik at vi kan designe de mest funksjonelle løsningene for bygg og energieffektivisering.

Tilrettelagt for energisparing
Med Datavaktmesteren har KE Automasjon et system godt tilrettelagt for energisparing i private og offentlige industri- og næringsbygg. 
– Her kan industri- og næringsbygg redusere energiforbruket med mellom 30 og 50 %, sier Mæland og Liland-Vik. – Vi har gode referanser i både offentlige og private virksomheter fra industribygg, verkstedbygg, skoler, barnehager, sykehjem, butikklokaler, kjøpesenter og hotell. Å redusere energiforbruket er en vinn-vinn situasjon for alle fordi energikosten utgjør en stor del av selskapenes driftsutgifter. Det vil øke konkurransekraften og sette miljøet i høysetet. Vi har sammen med vår samarbeidspartner IPS levert Datavaktmesteren til Storebrand på deres 120 000 kvm bygningsarealer på Lysaker i Oslo. Her har de oppnådd en årlig energibesparelse på 16 GWh. Her har forsikringsselskapet loggført kundetilfredsheten både før og etter at Datavaktmesteren ble tatt i bruk. Klager fra ansatte om dårlig inneklima er tilnærmet forsvunnet etter at systemet ble tatt i bruk.

Oppreist og miljøbevisst 40 åring
KE Automasjon regner med en gradvis bemannings- og omsetningsvekst med vektlegging på energieffektivisering og det grønne skiftet. – Vi er en oppreist og miljøsertifisert 40 åring som har et klart blikk på fremtidige utfordringer, sier Liland-Vik til slutt. ​