Hvilke utdanningstilbud er tilgjengelige, og hvilke områder ser en at kompetansen må økes? Hvordan jobber næringsklyngene sammen med utdanningsinstitusjoner og selskaper med dette?

En av næringsklyngene som har tatt skikkelig grep er Construction City Cluster. Vi har møtt deres Helge Andersen som er prosjektleder for Attraktiv bransje. Helge er travelt opptatt med å utvikle klyngen.

Hva er så Construction City Cluster? spør vi innledningsvis. Construction City Cluster er en næringsklynge som legger til rette for innovative og bærekraftige løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. I dag består klyngen av over 110 virksomheter, som deler innsikt, samarbeider om prosjekter, og bygger nettverk med alle deler av bransjens verdikjede. Klyngens overordnede mål er å skape fremtidige konkurransefortrinn for medlemmene våre.

- Dette gjør vi gjennom å fasilitere prosjekter, kompetanseutveksling og møteplasser. Målet er å gjøre bransjen mer effektiv, grønn og attraktiv for omverdenen, sier Helge Andersen som er prosjektleder for Attraktiv bransje.i Construction City.


Helge er tydelig på målene.

Construction City

ITB Aktuelt spør videre og får som svar at Construction City er etablert av selskaper med en felles visjon om verdiskapende samhandling for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Construction City Eiendom og Construction City Bygg skaper Construction City-bygget i et samspill på Ulven i Oslo. Her samles nå bransjen i et moderne, levende og innovativt miljø. I et av landets største byggeprosjekter som for tiden er under oppføring. 

Mer om klyngen: https://constructioncity.no/nb/construction-city-cluster

Helge Andersen har utdannelse som sivilingeniør fra NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse, produktutvikling og produksjon (tidligere omtalt som Maskin), økonomi med spesialisering i Innovasjon og entreprenørskap. Han har dermed lært mer om prosess og fabrikk enn byggefag. Etter vårt syn et spennende supplement til bransjen. 
 
Utover sitt store engasjement for utvikling av byggebransjen er Helge opptatt av sine 2 små barn og et livsprosjekt av en hytte, kjøpt under pandemien, og som han forsøker å ta vare på så det ikke faller sammen. Hytta er verdens beste og dyreste fysiske og psykiske terapi. Mye ligger til rette for at maskiningeniøren Helge etter hvert også blir en bra snekker.

Hvilken økt kompetanse trengs for at bygge-bransjen skal bli mer attraktiv?
- Vi vet at to av tre norske bedrifter mangler folk med rett kompetanse. Høyt kvalifiserte fagarbeidere er et viktig konkurransefortrinn, og behovet for digitalisering og grønn kompetanse er avgjørende. Nyutdannede og ansatte skal beherske sine stadig nye oppgaver, og endringer på arbeidsplassen enda bedre. Derfor har Construction City Cluster lagt vekt på samarbeide med Fagskolen i Oslo med å tilby fleksibel videreutdanning til fagarbeidere som er i jobb.

Hvilken kompetanse bør bransjen i større grad tiltrekke seg?
- Bransjen vil alltid trenge både dyktige fagarbeidere og ingeniører, men vårt arbeid i klyngen handler også om å sørge for at vi er en attraktiv bransje i konkurranse med andre bransjer. Med mange og store utfordringer i møte med en grønn omstilling, så trenger vi de beste på en rekke områder. Områder som programmerere, data scientist, forretningsutviklere, bærekraftspesialister, logistikk medarbeidere og innen supply chain. Dette i tillegg til personell innen merkantile fag som markedsføring, økonomi, HR osv. 

- Et eksempel vil være at hvis du ønsker å jobbe som businesscontroller og skaffer deg nødvendig innsikt og fagbakgrunn i bærekraftig byggerier, med tanke på nytt regelverk og rapportering om taksonomi. Da vil du ha et fortrinn. Få selskaper vil ha råd til å ansette ekstra personell kun for dette. Bølgen har allerede startet og det ser man på de fantastiske nye prop- og contech selskapene som har blitt gründet i Norge de siste 3 årene. Mange av dem er startet av personer som ikke har byggeteknisk bakgrunn, men som ser store muligheter til forbedring og forretning i vår bransje.

- Våre konkrete tiltak i klyngen så langt

Andersen forteller at klyngen satt attraktiv bransje på agendaen med ny strategi i 2022.
- Vi har etablert en egen faggruppe for dette fokusområdet med representanter fra Veidekke, Multiconsult, AF Gruppen og Fagskolen i Oslo.

De tre grunnleggerne av klyngen har i tre år finansiert en doktorgradsstudent ved NTNU, Sofie Bang, som i høst vil disputere om bruk av kunstig intelligens i byggebransjen. Klyngen sto som problemeier og arrangerte i september i år for andre gang en Innovasjonscamp sammen med Fagskolen i Oslo og Ungt Entreprenørskap. Klyngemedlemmer som bidro med foredrag og juryarbeid var Veidekke, OBOS, Assemblin, Heidelberg, JM og Becker Entreprenør.

 

- I oktober vil klyngen utforske Hvordan bruke ny teknologi for å optimalisere prosesser og produksjonsmetoder i byggebransjen – det vil si hvordan vi skal sikre bærekraftig og klimavennlig design av prosesser ved hjelp av ny teknologi som KI, robotisering og 3D-printing. Dette gjør vi sammen med 120 studenter i Oslo Entreprenørskapsliga, som er blant annet Oslo Met, BI, UiO og Fagskolen i Oslo.

- Klyngemedlemmer har bidratt til å utvikle kurs ved Fagskolen. Spesielt vil jeg trekke frem Digital Fagarbeider, som er finansiert av bransjeprogrammet Industrifagskolen som gir mulighet til korte modulbaserte kurs for fagarbeidere i jobb. Kursene er gratis for ansatte hos klyngemedlemmer, sier Andersen. 

Helge Andersen, mener byggebransjen alltid vil trenge både dyktige fagarbeidere og ingeniører, men vårt arbeid i klyngen handler også om å sørge for at vi er en attraktiv bransje i konkurranse med andre bransjer.
Helge Andersen, mener byggebransjen alltid vil trenge både dyktige fagarbeidere og ingeniører, men vårt arbeid i klyngen handler også om å sørge for at vi er en attraktiv bransje i konkurranse med andre bransjer. Astrid Waller

Bransjens attraktivitet - videre aktiviteter

Andersen sier videre at bærekraft og digitalisering er to store interesser i den unge befolkningen.

Har man lyst til å jobbe med dette i fremtiden er det i vår bransje at en virkelig kan få brynt seg og ikke minst der potensialet for å bidra til endring er størst. Vi slipper ut store mengder klimagasser, forbruker nye materialer og arealer anmass og er en av de største kildene til avfall både nasjonalt og globalt. 

Hvordan vi skal så tiltrekke oss de gode og mange hodene og hendene diskuterer vi daglig, påpeker han.

- Vi må treffe med budskap, i riktig kanal, vise mulige karriereveier og helheten av hele bransjen. Man trenger forresten ikke jobbe hele livet med det man opprinnelig er utdannet til. Økt bredde i faglig bakgrunn vil styrke vår bransje. Både sosiologer, tømrere, dataingeniører, VVS ingeniører, klimaforskere og mange fler er velkomne. Har du interesse og gjerne kunnskap innenfor kunstig intelligens og maskinlæring er du hjertelig velkommen runder Helge av med.

Helge Andersen kan du møte på Nasjonalmuseet 2. november. Der kan man høre hvordan de vil nå sine mål om å bli Norges mest attraktive bransje vil du kunne høre mer om på konferansen Bærekraft, teknologi og lønnsom drift 2023 - Meld deg gjerne på i dag.