Av nyheter kan vi nevne at foredraget «Fra data til samhandling. Datedrevet eiendomsdrift(DDE)» ved Aspelin Ramm Eiendom er kommet til siste uken. Mer om det nye foredraget er omtalt i konferanseprogrammets seksjon 3.

Konferansens 2 paneldebatter med tydelige diskusjoner om ulike veier til økt Bærekraft og lønnsom drift er i ferd med å finne sin form. Hvem som deltar er publisert på konferansens hjemmeside som du finner linken til under.

Flere saker som emner og foredragsholdere er publisert på ITB Aktuelt nå.

Disse er:
Digitale prosjekter og bygg krever mer kompetanse – hvordan skape en attraktiv bransje? ved Construction City Cluster

Automatiserte og digitaliserte bygninger – en drøm eller et mareritt? ved FDV huset

Er byggebransjen klar for teknologisk revolusjon? Praktisk bruk av eiendomsteknologi i bygninger, fordeler og ulemper ved Energy Control


Hvordan lykkes med digitale endringer? ved TRI Consulting

Her kan du se konferansens program, og melde deg på!