Rådhuset prosjekteres som Smartbygg og ambisjonen er at det blir et av de smarteste byggene i Norge. I tillegg til moderne løsninger og brukertilpasset funksjonalitet når det kommer til blant annet lys og lyd, vil Smartbyggløsningen bidra til at driftskostnaden reduseres betraktelig.

Det nye bygget vil bygget vil blant annet få tilstandsbasert vedlikehold, behovsstyrt renhold og bedre og mer effektiv styring av belysning, varme, ventilasjon, solavskjerming og andre tekniske installasjone.

Et solcelleanlegg skal forsyne bygget med en tredjedel av energien det behøver, og det skal være gode publikumsarealer og arbeidsplasser. Universell utforming har også stått sentralt.

Det finnes allerede en rekke gode kvaliteter i bygget fra 1960-tallet. Fokus ved rehabiliteringen er derfor å løfte fram byggets særpreg og sjel. Gjenbruk, ombruk og rehabilitering vil være viktig i prosjektet.

I samarbeid med LINK Arkitektur og Multiconsult

Rådhuset i Stavanger er verneverdig og ble opprinnelig bygget som et bibliotek. Den omfattende rehabilitering og ombygging gjennomføres i samarbeid med LINK Arkitektur, Multiconsult og Stavanger kommune som alle har ambisjoner om å gi bygget nytt liv, tilpasset både mennesker, miljø og bygningsteknologi.

Kommunen har satt ambisiøse klimamål, og for å bidra til at dette bygget skal få passivhusstandard, BREEAM-NOR sertifisering og Smartbygg-løsninger. Det blir solcelleanlegg både i fasader og på taket. Sentralt i utviklingen av bygget står brukertilpasset funksjonalitet, og med moderne løsninger, har kommunen ambisjoner nettopp om å skape et av Norges smarteste bygg, når det står ferdig.

Det blir solcelleanlegg både i fasader og på taket. 

Kommunen ønsker at rådhuset skal bli et signalbygg i byens sentrum. Rådhuset har med seg mye historie som skal bevares, samtidig som det skal gjenspeile kommunens høye miljø- og klimamål og gå foran som et smartbygg for fremtiden.

- Vi vil være foregangskommune på miljø og teknologi

Zakarias Chibssa, prosjektleder Utbygging Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune forteller til ITBaktuelt at byen ønsker å være foregangskommune, både med tanke på miljø og teknologi. Konseptet Smartbygg bidrar til energieffektivisering, reduserer driftskostnader og bedre arbeidsforhold for brukere. 

- Vi er på riktig spor for å lykkes med dette. Prosjektet er detaljprosjektet med Multiconsult Norge Og Link Arkitektur. Prosjektet er i byggefase nå, legger han til. 

- Hva har vært, og er de største utfordringene med å rehabilitere et slikt bygg og ha høye ambisjoner som et av Norges smarteste bygg?

- De største utfordringene har vært å tilpasse eksisterende kontraksjon fra 1960-tallet i henhold til dagens standard og ambisjonsnivå. Og da hovedsakelig knyttet til bærekonstruksjoner og tekniske løsninger. Det har tatt litt tid for å finne gode løsninger, men vi mener at vi har løst utfordringene på et godt møte, sier han, og legger til:

- I tillegg til Smartbygg løsninger har prosjektet ambisjoner som BREEAM, energiproduksjon, ombruk og fossilfri byggeplass. Vi skal blant annet gjenbruke teak, lamper, betong og 35 000 teglsteiner. 

Se ambisjonene med rådhuset i denne videoen

Stavanger Video teaser.jpg

Rådhuset kjennetegnes ved asymmetriske oppbrutte bygningskropper delt i flere volumer, horisontale linjer, store vindusfelt, og med særegen grønn fasadefarge. Både fasadefargen og de horisontale og vertikale gridene er beholdt i det nye fasadedesignet.

Det som blir nytt er en sikksakk struktur i fasaden med integrerte solcellepaneler. Dette skal bidra til økt energiproduksjon og sammen med solcelleanlegg på taket, vil bygget produsere energi på ca. 100 000 kWh/år. Det tilsvarer ca. 32 prosent av byggets totale energibehov, og bygget får høyeste energikarakter som er energiklasse A-grønn.

Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass, så langt det er mulig. Det betyr bruk av anleggsmaskiner, som skal skal benytte fossilfritt drivstoff, altså biodiesel. Arbeidsutstyr er elektrisk. Oppvarming av byggeplassen kommer fra eksisterende energisentral, som henter energi fra avløpsvann i nærheten.

Rådhuset i Stavanger er tegnet av byarkitekt Jan Jæger og stod ferdig i 1963. Bygningen er verneverdig og ble opprinnelig bygget som et bibliotek. Fornyelsen av Stavanger rådhus skal stå ferdig høsten 2024.