ASSA ABLOY og AddSecure er to leverandører som begge jobber med alarmsystemer. Sammen arrangerte de nylig et kundeseminar, et seminar i rekken av flere hvor praktiske problemstillinger i bransjen blir drøftet. ITBAktuelt har hatt en prat med to av seminarets foredragsholdere.  

Key Account Manager Stian Rettum Kværner i ASSA ABLOY ønsker å være pådriver for å utvikle kompetanse hos mennesker.
- Min største belønning er å se at folk lykkes. Det er en drivkraft at man i hverdagen kan få være med på å løfte opp gode kollegaer, kunder, og de rundt, sier han.

Salgsdirektør Dag Reinemo i AddSecure er enig, og legger til at han er opptatt av å legge forholdene mest mulig til rette for både forhandlere, installatører og sluttkunder, slik at de får en myk og god overgang til mer moderne teknologi.

Saken fortsetter under bildet:

Fra venstre, Dag Reinemo, AddSecure, og Stian Rettum Kværner, ASSA ABLOY

På spørsmål fra ITB Aktuelt om utfordringene med nedleggelsen av 2G – nettet, svarer begge to mer eller mindre i kor.

2 G nettet – hva, hvordan og bruksområder

Hva vil det si å være sammenbundet? (konnektivitet)

- Datakommunikasjon og kommunikasjonsformer har gjennomgått en stor utvikling og det gjenspeiler moderniseringen i samfunnet. Alt skal være på nett og gå lynraskt. Det samme gjelder for sending og mottakelser av data. Med nyere tekniske systemer og kommunikasjonsformer får man større kapasitet og man vil man få en unik fordel med å bruke og behandle data til å ta gode avgjørelser i forbindelse med drift, preventivt vedlikehold og kanskje viktigst av alt; energistyring og effektivisering av energiforbruket, påpeker Kværner og Reinemo.

Hva innebærer IoT i denne sammenheng? 

- IoT (Internet of Things) er et vidt begrep og handler om kommuniserende dataenheter. Det vil kort fortalt si alle komponenter som utveksler datatrafikk. Graden av bruk av slik komponenter øker enormt og det er bra, men husk å sørg for at kommunikasjonen er sikret for uvedkommende. Her syndes det masse,  understreker Stian

Hvilke konsekvenser får så beslutningen om stenging av 2G-nettet?

- 3G-nettet stengte ned i 2020. Nå er også utfasingen av 2G i full gang. Tilkoblede enheter som er avhengige av disse nettverkene, må derfor tilpasses til den nye teknologien – og det er ingen tid å miste! Man må begynne allerede i dag. Hvis ikke, er det en åpenbar risiko for at arbeidet med å tilpasse seg til den nye situasjonen forsinkes – og dette kan ha alvorlige konsekvenser for virksomheten din, forteller Reinemo. 

Saken fortsetter under illustrasjonen:

Alle enheter som er koblet opp mot 2G-nettet, kommer til å påvirkes når disse nettverkene stenges. Dette kan være alt fra brann- og innbruddsalarmer til tekniske løsninger for feildeteksjon og overvåking. Med andre ord er det mange kritiske systemer som står i fare for å slutte å fungere om kort tid, noe som betyr at for eksempel alarmsignaler og nødanrop ikke når frem til mottakeren, eller at overvåkingssystemer og dataoverføringer slutter å fungere. 

- Det betyr at det haster med å bytte ut utdaterte enheter med ny teknologi. Det kan få skjebnesvangre konsekvenser å utsette dette arbeidet. Hundretusenvis av enheter rammes. Det totale antallet som er koblet opp mot 2G-nettet, er vanskelig å anslå, men det er ingen tvil om at det er mange. Bare i alarmsektoren i Norge finnes det hundretusenvis av enheter som blir berørt av at nettverkene stenges. Teknologiskiftet pågår nå verden over, og mange land har allerede stengt ned de eldre nettverkene til fordel for 4G. I Norge la Telenor ned 3G-nettet i 2020. Noen år senere, i 2025, skal også 2G-nettet ha blitt helt utfaset. Det haster å komme i gang med kartleggingen av hva som må oppgraderes, poengterer Reinemo.

Hva bør gjøres og når, hva med kostnadene og hvilke andre konsekvenser må en ta i betraktning, hvilke tilleggsfunksjoner kan oppnås ved oppgraderingene? 

- Vårt beste råd er å kartlegge dagens utstyr. Dette kan raskt leses ut på fakturaen. Da får man oversikt over hvor mange 2G sendere og komponenter man betaler for og har. Dette bør gjøres så fort som mulig, da tiden går raskt mot 2025 og etterspørselen kommer deretter til å øke. I verste fall, så rekker man ikke å skifte ut komponentene i tide grunnet for stor etterspørsel samtidig i markedet. Da kan man oppleve at kommunikasjonen på alarmsendere til Innbrudd, Brann, Heis og andre systemer slutter å sende alarmer og blir lagt døde. Så, når man først har startet en kartlegging av dagens sikkerhetssystem, finner man kanskje ut at det og er på tide å oppgradere kortleser og innbruddsalarmanlegget for å ivareta dagens sikkerhetsutfordringer. En stor og potensiell kostbar pådriver for at man må gjøre også dette, kan være at det eksisterende systemet ikke ivaretar GDPR?, sier Kværner.

Reinemo skyter inn, ved å ikke ivareta GDPR kan man fort få bøter i millionklassen. Og da forsvares kostnaden for å faktisk oppgradere anlegget. En utskiftning/oppgradering innebærer uansett en kostnad, men da er viktig å tenke på gjenbruk og planlegging før man starter. I de fleste tilfeller, kan man ved en utskiftning gjenbruke det meste av eksisterende kabling til kortleser og alarmkomponenter og da sparer man mye. Så kartlegging, behov, og god, samt tidlig planlegging blir nøkkelord her. Og tenk nøye igjennom kostnaden for videre drift og vedlikehold. Kan jeg konkurranseutsette systemet mitt, eller er det faktisk bare noen få som kan drifte dette? Her er det mulig å spare mye på driftsbudsjettet! Sonder gjerne markedet og finn et system som mange kan levere og drifte.

Dersom man har oppgradert til det nyeste innen sikkerhetsanlegg som for eksempel kortleseranlegget, vil man åpne opp for mange nye muligheter for hvordan man kan bruke signaler og data til å snakke sammen på tvers av andre systemer. Et av mange gode eksempler er at kortleseranlegget kan fortelle hvor mange som er inne i bygget og eventuelt i hver enkelt sone. For så å sende signaler til varme og ventilasjonssystemene som deretter regulerer seg etter behov.

- Dermed får man lavere kostnader og bygget blir et levende bygg som regulerer seg selv basert på behovet, sier Stian og Dag. 

Begge anbefaler eiendoms- og driftsselskapene, private og offentlige om å iverksette kartlegging og innhenting av forslag til løsninger så snart som mulig.

Med samtykke fra Addsecure gjengir vi her deres forslag til sjekkliste for kommende arbeid:

Addsecure sjekkliste etter 2G

ITBAktuelt ønsker begge lykke til med en hektisk periode.