Konferansen Bærekraft, teknologi og lønnsom drift 2023 neste uke har passert over 160 deltagere, men det er fortsatt plass til noen flere. Sammen med kundekretsen, deres rådgivere og systemleverandørene ligger forholdene godt til rette for en lærerik dag. Foredragene og debattene vil gi mange svar på hva bransjen «teknikk i bygg» har foran seg - ambisjonene, løsningene, men også hvordan forberede de ansatte på hvordan ta i bruk økt digitalisering og nyttig bruk av kunstig intelligens.

- Vi har fortsatt plass til noen flere deltagere, og med de som allerede er påmeldte, tror vi på stort utbytte blant deltagerne for å treffe bransjekollegaer til mingling og hyggelig bransjeprat, sier daglig leder Stig Grindahl i ITBAktuelt.

Konferanseprogrammet finner våre lesere i sin helhet HER

Målene for mange av landets nærings- og formålbygg er lavere klimapåvirkning, økt energieffektivitet, bedre inneklima, god komfort og økt funksjonalitet samt bedre avkastning på investeringene.

Økt bærekraft oppnås ved bruk av teknologi, systemintegrasjon, forenklinger og stort engasjement fra bygningenes driftsenheter. Nyttige tiltak må utredes og besluttes. Vi må utfordre gamle rutiner, og gjeldende beste praksis, vi trenger mer innovasjon fra tidligfase til gjennomføring og drift. For at eiendomsselskapene, private og offentlige, og bransjen «teknikk i bygg» skal lykkes med sine ambisjoner, kreves det mer kompetanse. Hvilken kompetanse er blant temaene som vil bli diskutert på årets konferanse.

Konferansens målgruppe: Eiendomsselskaper, nærings- og formålsbygg, prosjektledere og rådgivere, leverandører/entreprenører, forvaltning, utvikling, teknikk i bygg og driftsansvarlige.