Det tidligere industri- og verftsområdet på Damsgård i Bergen vekkes til liv igjen med næringsliv og boliger i en blanding av nye og rehabiliterte bygg. Blant bedriftene som flytter inn er Coromatic, ledende leverandør i Norden av sikkerhetsløsninger for kritisk infrastruktur. Selskapets norske hovedkontor ligger på Kjeller. Nå er veksten så stor at de ekspanderer med nye kontorer i vestlandshovedstaden, kunne Cormatic selv fortelle i en pressemelding.

– Til nå har vi hatt to ansatte i Bergen som har sittet i et kontorfellesskap i Laksevåg. Nå etablerer vi et komplett leveranseapparat innen sikring av kritisk infrastruktur, og utvider til syv ansatte. I tillegg planlegger vi for videre vekst også i 2024.

Det fortalte Coromatics administrerende direktør, Leif Lippestad, som var tilstede og klippet den røde snoren i de nyoppussede lokalene denne uken. Kontoret, som ligger i Damsgårdsveien 61, huset tidligere Bergens gamle verftsindustri. Bygget er blant annet valgt fordi det enkelt lar seg utvide og skalere opp etter hvert som antallet ansatte vokser.

 

Offshore og maritim sektor sentralt

– Med fem nye ansatte som vil utfylle de erfarne medarbeidere vi allerede har hatt med oss i lang tid i Bergen, bereder vi nå grunnen for en viktig satsning. Bergenskontoret besitter nå et sterkt fagmiljø innen feltet reservekraft, UPS (uninterrupted power supply, eller avbruddsfri strøm) og tilhørende servicetjenester, og består av prosjektledere, selgere og teknikere, forteller Lippestad.

Med 17 års bransjeerfaring fra UPS-systemer, er Ernst A. Huber utpekt som leder av den nye bergensavdelingen. Han takker Coromatics vestlandskunder for å muliggjøre satsningen, og legger til at regionen står sentralt i selskapets fremtidsperspektiver:

– Det er viktig for oss å være skikkelig tilstede i en by som Bergen og ikke minst Vestlandet som region. Maritim sektor og offshorebransjen er sentrale markeder for oss, og som vi merker at har behov for Coromatics løsninger innen sikring av kritisk infrastruktur.