Grønn Byggallianse har basert resultatene på innrapporterte tall fra gårdeiere som er medlemmer og som forvalter eller eier over en tredel av alt næringsareal i Norge. Årets kampanje avdekker at energityvene utgjør 4,45 kWh per kvadratmeter, totalt 223 GWh i året. Dette er både kraft og varme, men mest elektrisk kraft. Det tilsvarer energibruken til nær 14 000 husholdninger. Dersom tallet overføres til alle landets næringsbygg blir summen 575 GWh, eller nær 36 000 husholdningers energibruk i et år.

– Den unødige energibruken er nær fire ganger større enn årlig solkraftproduksjon i Norge. Miljødirektoratet, Energikommisjonen og Klimautvalget 2050 har alle samme tydelige beskjed om at Norge trenger mer fornybar kraft for å nå natur- og klimamålene. Her går vi glipp av konfliktfri kraft som vi sårt trenger til å elektrifisere andre deler av samfunnet, forteller Bramslev.

Ifølge SSB betalte gårdeierne litt over en krone per kWh[1]for elektrisitet første kvartal 2023. Hvis man tar med forbruksavgift og nettleie betaler gårdeiere mer enn 840 millioner kroner for helt unødig energibruk.

– Det er et overraskende høyt tall gitt at strømprisene har vært høye i de seneste årene, forteller Bramslev.

Årets fangst viser at det fortsatt er et stort potensial for gårdeiere til å redusere energibruken sin gjennom svært enkle og ofte gratis tiltak.

– Det er viktig å minne om at enkle tiltak som å bytte til LED-belysning, installere smarte energisystemer og kontrollere luftmengder kan gjennomføres raskt. Grønn Byggallianse tilbyr både kurs og veiledere til landets gårdeiere om hvordan de kan drifte byggene sine mer optimalt. Det er et lavterskeltibud for å spare energi og penger, fortsetter Bramslev.

For mer kostnadskrevende tiltak er det også hjelp å få, legger hun til.

– Enova har gjeninnført en støtteordning for moden teknologi som effektiviserer energibruk i bygg. Støtten er verdifull fordi den vil avlaste gårdeiere som opplever tøffere økonomiske tider nå, avslutter Bramslev.