– Mange sier at byggenæringen og ventilasjonsbransjen er «bakpå» med tanke på miljøkrav. Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen, og mener tvert imot at vi har vært opptatt av energieffektive løsninger i mange år. Selv om utvikling er positiv, vet vi at man ikke får en vifte med null energibruk eller en gjenvinner på 100 prosent. Det er årsaken til at smart styring og behovsstyrt ventilasjon er blitt viktigere, sier Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair.

Selskapet er ledende leverandør av alle typer ventilasjonsteknisk utstyr med historie tilbake til 1923. 135 medarbeidere bidro til en omsetning i 2022 på 615 millioner NOK. Selskapet har kontorer i Sandnes, Bergen, Oslo og Trondheim, samt varelager på Eidsvoll og i Sandnes. I tillegg har selskapet egen fabrikk for ventilasjonsaggregater til næringsbygg på Eidsvoll.

Miljøkrav blir stadig viktigere i anbudene

Han forteller at behovsstyrt ventilasjon gir mange fordeler, men at mange fortsatt velger å spare penger på de mest bærekraftige løsningene.

– Det er ofte krav til et bestemt nivå på energieffektivitet på SFP og varmegjenvinning. I tillegg kommer krav til produktytelse som ikke kan forhandles bort. Det som kan forhandles bort er graden av gjenbrukbare materialer og annen dokumentasjon. Dette er valg byggherre tar nå de vurderer ulike løsninger.

Skandsen har sett hvordan miljødokumentasjon er blitt viktigere i anbudskonkurranser. 

– Et viktig begrep for oss er Environmental Product Declaration, eller EPD. Det har vært mye snakk om at bransjen og vi som leverandører må ha slik dokumentasjon på plass, men det er først nå vi ser at dette blir viktig. Tidligere var det slik at det var få leverandører som hadde EPD og at anbudene derfor ikke vektla det. Nå som flere bruker EPD vil dette i større grad bli et konkurranseelement. Dette er en tredjeparts vurdering av hvor bærekraftige materialene er, og kriterier vi selv ønsker velkommen. 

– Selv om krav til bærekraft er økende i offentlige anbud, er det vanskelig å vite hvilke kriterier som gjør at vi vinner anbudene. Det er flinke rådgivere som jobber med dette og som leverandør er vi innenfor de fleste kravene til energieffektivitet og andre miljøkrav. Vi er rimelig sikre på at vi ikke har tapt anbud på grunn av krav til bærekraft.

Selskapet har i dag 3000 produkter som kan konfigureres i ulike versjoner. 

– Siden produktene har mye til felles med tanke på vekt, motorer og materialer slipper vi å lage EPD for vært produkt. I tillegg har samarbeidet i VKE for å utvikle en EPD-generator spart mye tid. Nå kan vi legge inn produktdata og raskt få EPD for nye og gamle produkter.

Han forteller at kriteriene i et anbud fortsatt handler mye om tradisjonelle kriterier som ytelse og pris.

– Miljøkrav er et av flere kriterier i tillegg til pris, mekanisk kvalitet, tilgjengelighet, leveransetid, styrbarhet og integrering mot andre systemer. Det virker som om miljøkrav vil bli et design-kriterium fremover, men at vi fortsatt er tidlig i utviklingen, sier han.

Strengere krav til levetid

Skandsen tror EUs taksonomi vil forsterke utviklingen i retning av krav til produkter med lengre levetid.

– Det er åpenbart at vi må bort fra bruk-og-kast mentaliteten. En ting er å oppgradere bygninger som kan være 30 år gamle og som ble bygd før de nye kravene. Vi vet at skapene kan være like gamle som bygget, men at alt av innvendige motorer og maskiner kan byttes ut. Jeg tror kravene til gjenbruk av produkter blir strengere gjennom taksonomien. Det vil føre til at vi i større grad må tilrettelegge for vedlikehold og enklere oppgradering av eksisterende produkter. 

– Tidligere kunne man bytte ut en stor motor på grunn av en ulyd i et lager. I dag ønsker vi å se om vi kan bytte lageret slik at motoren kan brukes videre. Før var det dyrere å gjøre dette, men nå ser vi at miljøkravene gjør det lønnsomt, og at det blir dyrt å sende produkter til gjenvinning. På sikt vil det stilles enda strengere krav til kvaliteten på komponentene i produktene. 

– Det handler også om hvordan man styrer produktene. Tidligere gikk det en bunke av ledninger inn i et felles skap. I dag har vi BUS-kabler, datakabler, som syr alle komponentene sammen og gjør det enklere å styre og bytte komponenter. Vi tenker alltid på at det skal være enkelt å bytte deler når vi designer produktene. Det handler blant annet om å lage plass til å ta ut delene og å vurdere når det er rett å bruke skruer i stedet for nagler eller lim. Miljøkravene gjør at det blir viktig å kunne tilby produkter som er enkle å vedlikeholde, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Systemair legger mye jobb i å tilpasse kablingen i aggregatene så enkelt som mulig.

Gjør det enklere å oppgradere gamle bygg

Han forteller også om økende interesse i enkel inntransport av ventilasjon i gamle bygg.

– Vi vet at de fleste byggene allerede finnes og står for de største utslippene. Det finnes mange gamle anlegg som fungerer dårlig og som ville gitt store miljøgevinster dersom de ble oppgradert til dagens standard for inneklima og energibruk. For å møte denne utfordringen har vi de siste årene levert produkter som kommer i seksjoner og sammenstilles på stedet. Selv om inntransport i gamle bygg alltid vil være en utfordring gjør slike produkter det enklere å oppgradere anleggene. 

Saken fortsetter under bildet:

Slik kommer modulene og seksjonene ut på byggene, der det er trangt og man ikke kommer inn med store aggregater

Hvordan tror du teknologien vil utvikles videre?
– Jeg tror teknologien vil utvikles i retning av bedre styring av aggregatene og at kvaliteten på komponentene vil øke. I tillegg vil preventivt vedlikehold bli mer lønnsomt på grunn av billigere sensorer og økte kostnader forbundet med utbytting av deler. Om vi tar miljøansvar på alvor må vi tenke langsiktig og designe produkter som varer lengre, avslutter Skandsen.