Krav til bærekraft krever energiomstilling. Å erstatte energisystemer som bruker fossil energi med ren elektrisitet er nødvendig i denne sammenheng. Særlig industri og transport trenger tilgang til mer strøm for å kunne unnvære fossil energi. Tilgang på strøm har nå blitt en barriere for å oppnå bærekraft og utvide eller etablere ny industri i Norge.

Grønn Byggallianse har tidligere beregnet at Norges gårdeiere kan spare 575 GWh dersom de gjennomfører helt enkle energisparetiltak. Velger gårdeiere eller leietakere også å ta i bruk teknologi for energieffektivisering, er potensialet for besparelser enda større. Investeringer kan fort bli tjent inn. Mye av energien i et næringsbygg går til ventilasjon og bør tilpasses til det faktiske behovet. Da blir det betydelige besparelser. 

ClevAir mener at de har en god løsning. Med sensorer plassert fysisk i et bygg, for eksempel kontorbygg, kjøpesenter eller idrettshall, samt ha tilgang til byggets ventilasjonsanlegg, vil deres software automatisk justere ventilasjonen i forhold til hvor i bygget det er behov og hvor mange som oppholder seg der. 

Samtidig leses inn værdata. Og ved å kunne forutse dagens utetemperatur og dermed behovet for oppvarming/kjøling, vil algoritmene holde igjen på varme/kulde for å unngå unødvendig bruk av strøm. Det betyr redusert strømforbruk til ventilasjon. Samtidig som brukerne av bygget opplever et stabilt inneklima, uansett om det er med eller uten SD-anlegg. 

ClevAir er et norsk selskap som har spesialisert seg på teknologi for å redusere energiforbruk og CO₂-utslipp fra næringseiendom, og da spesielt store bygg ved å optimalisere HVAC (oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering) i bygningene. De har installasjoner i flere land i Europa.

IoT-enheter, SaaS-baserte programvareverktøy og algoritme

ClevAir kombinerer IoT-enheter, SaaS-baserte programvareverktøy og algoritmer. I tillegg til å redusere energiforbruk og CO₂-utslipp, gir ClevAir kundene sine innsikt, dashbord og data sdom kan være relevant til rapporter i henhold til EU-taksonomien.

Nicolai Thon Wicklund, Key Account Manager hos ClevAir forteller at selskapet leverer software som automatiserer og optimaliserer styringen av ventilasjonssystemer i næringsbygg.

- Dette er en ren driftsmessig forbedring, som resulterer i at bygget forbruker mindre energi, uten å gå på kompromiss med et godt inneklima for brukerne, sier han.

Han påpeker at den grønneste energien er tross alt den man ikke forbruker. Reduserer man energiforbruket, reduserer man også CO₂ utslippet, litt forenklet sagt. 

- Mange bygg er godt driftet, men vi ser også at det er mange som forbruker unødvendig mye energi i driftssituasjon. Selv nye bygg som på papiret er veldig energieffektive, påpeker Thon Wicklund.

- Flott at klima- og miljøkrav i større grad vil bli vekte

- Vi synes dermed det er flott at klima- og miljøkrav i større grad vil bli vektet ved offentlige anskaffelser, og håper at det vil føre til enda større utnyttelse av potensialet innen ENØK i den offentlige bygningsmassen.

- ClevAir har startet 2024 på best mulig vis, mener Thon Wicklund, ved å bli en del av selskapet Opt-E

- Og vi har nå blitt en del av et svært kompetent miljø innen ENØK og energioptimalisering som leverer gode selvutviklede løsninger til industri, maritim sektor, samt eiendomsbransjen, mener han.

Han sier at nå som ClevAir har blitt en del av dette, er det naturlig nok store ambisjoner om å levere ClevAir til enda flere nye kunder,  men også ta produktet i nye retninger. I tillegg ser han at de kan skape merverdi hos våre eksisterende kunder ved å tilby de Opt-E's løsninger

– Flere av våre kunder opplever en reduksjon i forbruket på opp mot 20-30 prosent. Det er en betydelig mengde, og på for eksempel et bygg på 5-10 000 kvadratmeter betyr det mange kWh og penger spart for kundene våre.

- Det får effekt rett på bunnlinjen deres, påpeker Nicolai Thon Wicklund til slutt.