– Slik det gamle bygget på Auglendsmyrå 2 fremstår i dag, er det et lite attraktivt utleieobjekt og dermed vanskelig å leie ut. Bygget har behov for betydelige oppgraderinger for å tilfredsstille fremtidige miljøkrav, og har samtidig et stort vedlikeholdsetterslep. Til sammen gjorde dette eiendommen egnet for dette ambisiøse ombruksprosjektet, sier Rune Augenstein, CTIO i Smedvig Eiendom.

Eiendomsselskapet har røtter tilbake til 1960-tallet og forvalter i dag omtrent 173 000 kvadratmeter i Norge og Storbritannia.

Saken fortsetter bildet:

Bildet: Slik blir “nye” Spinn. Spinn skal bli et senter for sirkulær innovasjon. Det er et rehabiliteringsprosjekt basert på FutureBuilt sine kriterier for rehabilitering av bygg. Her vil du flytte inn i et «bittelittegrann» brukt bygg som vil fremstå som nytt. Man bruker FutureBuilt sine kriterier for rehabilitering av bygg: 10% ombrukbare komponenter / 10% ombrukte komponenter / 50% eksisterende bygg over bakken

Deler prosjektet i to faser

Augenstein forteller at prosjektet er delt i to faser for å sørge for best mulig gjennomføring.

– Den første fasen omfatter alle de store grepene som oppgradering av fasader og montering av nye vinduer. Videre skal vi etablere et nytt og større atrium med overlys som åpner opp for dagslys mellom andre og tredje etasje. I tillegg skal vi bygge nye inngangspartier og installere nye ventilasjonsaggregater som tilkobles nærvarme og nærkjøling fra Site Energi. Den andre fasen omfatter innvendig innredning av arealene tilpasset de enkelte leietakerne. Målsettingen er at bygget skal ferdigstilles i løpet av 2024.

Prosjektet har høye ambisjoner for ombruk, noe som krever god planlegging og samarbeid mellom aktørene.

– For å kartlegge hva som kan ombrukes har vi brukt en ombruksrådgiver fra vårt teknologiselskap, Veni, som har samarbeidet med de tekniske entreprenørene, GK, Bravida og Midbøe. Det er vanskelig å tallfeste fordelingen mellom ombruk av interne og eksterne produkter og materialer, men vi gjenbruker store deler av interiør, tepper og Lindinvent-ventiler fra vårt gamle hovedkvarter i Løkkeveien 103. Av eksterne produkter får vi eksempelvis hovedtyngden av fasadeplatene fra ulike leverandører fra andre deler av landet, sier han.

Bruker digitale verktøy

Augenstein peker på viktigheten av å bruke digitale plattformer og verktøy for å følge opp prosjektet.

– For enkelt å kunne følge ombrukskriteriene til FutureBuilt har vi koblet sammen BIM-modellen med et dashboard i Microsoft Power BI. Dette har gjort at vi enkelt kan følge med hvordan vi ligger an i forhold til kriteriene og samtidig foreta gode og databaserte valg om ombruk. Dette verktøyet er relativt enkelt å sette opp og veldig effektivt i bruk. 

– Vi kommer også til å videreføre en teknologi der vi bruker høypresisjons-scanning og programmering for å lage produksjonsfiler for produksjon av prefabrikkerte skjørt. Dette er teknologi vi utviklet for Innoasis-prosjektet og som vi viderefører her.

– Vi prøver å gjenbruke teknologien og forbedre og skalere den i nye prosjekter. Gjennom teknologiselskapet vårt, Veni, prøver vi også å anvende teknologien i prosjekter for andre byggherrer i Norge, sier Augenstein.

Krever mye erfaring

Mads Mysen, fagdirektør i GK og professor på OsloMET, forteller om mange års erfaring for å kunne levere til slike prosjekter.

– Vi har jobbet kontinuerlig med å utvikle de beste klimatiseringskonseptene for våre kunder i mer enn 10 år. Det er to hovedårsaker til dette. For det første ønsker vi å gi kundene de beste teknologiske forutsetningene for godt inneklima med minimum energibruk. For det andre vet vi som entreprenør at behovsstyrt klimatisering er komplisert og krever kompetanse som forutsetter trening på utførelse og idriftsetting. 

– I dette prosjektet har vi landet på et klimatiseringskonsept basert på aktive tilluftsventiler fra Lindinvent fordi vi mener de har de beste produktene på markedet, sier han.

Mysen poengterer at GK er uavhengig entreprenør med omtrent like gode avtaler med alle leverandører og at de ikke har økonomiske incentiver til å bruke Lindinvent, utover at kunden sannsynligvis blir mer fornøyd.

Pilotprosjekt på ombruk

Han forteller om et spennende prosjekt med mye læring og spennende utfordringer.

– Dette har vært et morsomt prosjekt hvor vi blant annet prøver ombruk av ventilasjonsprodukter første gang. Siden de aktive tilluftsventilene bruker kvalitetskomponenter med betydelig levetidspotensiale, er det godt å se at de endelig kan komme til sin rett. Samtidig er det viktig for oss at erfaringene blir skalerbare, slik at dette ikke bare blir et engangs-prosjekt.

– Vi har også jobbet med «inneklima som tjeneste» som blant annet innebærer at GK, som første VVS-entreprenør, kan ta et reelt livsløpsansvar for egne installasjoner. Dette er tilsvarende forretningsmodell som Signify bruker innenfor belysning. 

– Vi skal fortsette å ligge i forkant av utviklingen, avslutter Mysen.