Administrerende direktør Arve Regland i Entra har i dag meddelt styret i selskapet at han vil fratre sin stilling fra sommeren 2019. Regland slutter etter eget ønske for å tiltre stillingen som finansdirektør i Fredensborg AS.

Regland ble ansatt som CFO i Entra fra januar 2014 og hadde en sentral rolle i arbeidet med å børsnotere selskapet høsten 2014. Han overtok som administrerende direktør fra februar 2015.

-Arve Regland har gjort en meget god jobb med å lede utviklingen av Entra som børsnotert selskap til den posisjonen selskapet har i dag. Entra har de siste årene nådd nye rekordnivåer på tilfredshet blant kunder og ansatte, økt satsingen på miljø og teknologi samtidig som både lønnsomheten og verdien av selskapet har blitt betydelig styrket. Selskapet nyter stor tillit i markedet og står godt rustet for framtiden. Styret takker Arve for meget god innsats gjennom disse fem årene og ønsker ham lykke til med nye utfordringer, sier Siri Hatlen, styreleder i Entra. 

-Det har vært en stor glede å jobbe sammen med så mange hyggelige og kompetente kollegaer de siste fem årene. Det blir vemodig å forlate Entra, men jeg er helt trygg på at selskapet vil fortsette å utvikle posisjonen som det ledende eiendomsselskapet i Norge, sier administrerende direktør Arve Regland

Regland vil stå i stillingen fram til 30. juni 2019.

Styret starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Entra hever kompetansen og satser på styring og belysning

Entra er opptatt av styring og automatisering, og at alle tekniske byggfunksjoner styres sammen i en felles løsning.[/caption]