Foredragene og erfaringsdelingene ga nyttig læring. En samlet bransjen ønsker i fremtiden å bidra til bedre samhandling slik at byggene får bedre og mer helhetlige Dørmiljøer. Dette til glede for både huseiere, brukere og leietagere.

Av Lars Eirik Berg Direktør for Sikkerhet og Risikostyring i HRP AS fikk vi høre at 10% - 20% av alle feil, klager, endringer i og etter et byggeprosjekt skyldes utfordringer med dørmiljø. Han innledet dagen med et utkast til definisjoner og omfangsbeskrivelse av hva som inngår for å kunne bli komplett og stilte spørsmålet om bransjen trenger en Rådgivende ingeniør Dørmiljø (RiD)? Dette slik at alle hensyn blir inkludert i tilbudsgrunnlagene og ivaretatt under prosjektering, bygging, test og ferdigstillelse.

- Lås og beslag samt selve døren er fortsatt kjernekomponentene i et komplett dørmiljø. Men kompleksiteten over de siste årene har økt i takt med stadig nye lover, andre krav og ikke minst brukernes egne økte forventninger. Eksempelvis har klima og miljø, bærekraft, digitalisering og smartbygg, IT-sikkerhet, personvern og tilsvarende blitt svært viktige som del av planleggingen og prosjekteringen av et helhetlig og velfungerende dørmiljø, påpeker Berg i HRP AS

Magnus Brynildsen, CEO i Involved AS fulgte senere på dagen opp med hva som inngår i puslespillet Helhetlig Dørmiljø og hvilke eksisterende verktøy, standarder, beskrivelser og metoder som kan bidra til at prosjektene «blir riktig med en gang». Om metoder og verktøy som skal bidra til raskere og lønnsomme prosesser fra skisseprosjekt til ferdigstillelse. Verktøykassa er imidlertid ikke komplett. Noe mangler.

På tampen av dagen ble årets konferanse i Oslo rundet av med en times debatt om hva nå? Hvordan unngå at Dørmiljøet forblir det området i bygg som fortsetter å gi mest besvær. 

Even Stenvaag Leira, Programdirektør i Senter for Eiendomsfag ledet debatten med et bredt sammensatt panel av representanter fra hele næringen, byggherrer, rådgivere og leverandører.  

- Vi tror det er klokt å utarbeide en veileder som tar for seg de viktigste elementene i hva som må inngå i en overordnet kravspesifikasjon for Dørmiljø, sa fagsjef Vidar Fiskum i Norsk Eiendom. 

- En overordnet veileder med beskrivelsestekster, sjekklister og pekere til gjeldene lover, forskrifter, standarder og andre veiledere. Arbeidet med denne vil trolig bli påstartet allerede i mai.

Les mer om hva Norsk Eiendom, talerør og pådriver for landets eiendomsbransje skriver om problemstillingene HER

ITBAktuelt følger problemstillingene videre under Adgang 2024 i Bergen 17.04 – mer om den konferansen finner leserne HER