– I mindre prosjekter overlates gjerne utformingen av dørmiljøene til leverandørene av lås og beslag, basert på arkitektenes tegninger og brannkonseptet. For større bygg knyttes det til prosjekterende spesialister på dørmiljø, men fortsatt er det en utfordring at ansvaret fordeles på ulike aktører, sier Fasmer.
Kepla er et frittstående rådgivningsfirma innen prosjektadministrative tjenester og har bred erfaring innen prosjekteringsledelse, prosjekt- og byggeledelse for private og offentlige byggherrer.

Jan Åge Fasmer, prosjekt- og byggeleder i Kepla.
Jan Åge Fasmer, prosjekt- og byggeleder i Kepla.

En oppgave som forskyves

Han forteller at den største utfordring er å kartlegge brukeres faktiske behov knyttet til bruk av dører og adgangskontroll, 

– Det er også et problem at dører fortsatt defineres som et arkitektfag slik at det faller mellom to stoler når det kommer til å ta ansvar for å kvalitetssikre løsningene.

Ifølge Fasmer er det avgjørende å ta hensyn til dørmiljøene tidlig i prosjektfasen for å lykkes. 

– Veldig ofte kommer bestillingen av dører for sent, når en allerede jobber med løsninger knyttet til bruk og adgangskontroll. Dørene blir også levert sent i prosjektene, og man glemmer hvor mye tid det faktisk tar på byggeplassen å ferdigstille dagens dører samt å sette de i drift.

Han påpeker også at integrasjonen mot tekniske installasjoner som elektro, adgangskontroll og brannalarmanlegg ofte blir neglisjert. 

– I større prosjekter knyttes dette opp mot fremdriftsplaner der milepæler defineres og sluttfasen avtales. Men det er ofte en utfordring at sluttfase og tester defineres som "slakk", og gjennomføres først når brukerne allerede har ankommet bygget, sier Fasmer.

Krever tettere samarbeid

For å løse utfordringene mener Fasmer at bransjen og verdikjeden må samarbeide tettere. 

– Det beste en kan gjøre er å ta dørmiljøene tidligere inn i prosjektet, slik at de ulike fagene kan koordinere sine løsninger på et tidlig stadium. Ved å inkludere arkitekter, rådgivende ingeniører, teknikere, sikkerhetseksperter og dørleverandører samtidig, vil man kunne designe helhetlige og funksjonelle dørmiljøer som møter alle brukerbehov fra start. 

– På den måten unngår man dyre tilpasninger og forsinkelser mot slutten av byggeprosjektet, avslutter Fasmer.

ITB Aktuelt arrangerer konferanse (itbkonferanse.no) om tematikken i Oslo 10. april og i Bergen 17. april.