– Stadig flere virksomheter har innsett fordelene ved å forbedre arbeidsmiljøet og øke produktiviteten gjennom smarte, fleksible og tilpasningsdyktige bygningsløsninger. En utvikling som ble forsterket av pandemien. Samtidig har teknologien gitt helt nye muligheter for byggenæringen, sier Jo Jessen, daglig leder i Instell AS.

Selskapet ble etablert i april 2003 i Nydalen i Oslo og har i dag 30 ansatte fordelt på distriktskontor i Lier, Bergen, Porsgrunn, Sundvollen og Steinkjer. Som totalleverandør av produkter og programvare til elektro- og automasjonsbransjen jobber selskapet mye med energibesparende løsninger for bolig- og næringsbygg. Selskapet leverer installasjonsmateriell, lysstyring, varmestyring og lydsystemer basert på KNX og produkter fra JUNG og Theben. 

Jo Jessen, daglig leder i Instell AS.
Jo Jessen, daglig leder i Instell AS.

Bedre løsninger for kablet og trådløs kommunikasjon

Jessen forteller at stadig flere ser fordelene med KNX og det å ha et felles system for romkontroll.

– Med KNX får man enkel styringen av lys, varme, kjøling, VAV/CAV, varmepumper, solskjerming og mye annet. Utviklingen av markedet er hjulpet av regelverk, og ikke minst leietakers ønske om komfortable, energieffektive og «grønne» bygg. Med over 20 års erfaring innehar vi tverrfaglig kompetanse både på løsningsdesign, produkter, programmering og idriftsettelse av slike løsninger. Nå ser vi at stadig flere kunder ønsker både reduserte driftskostnader, men også bærekraftige løsninger.

– I dag er vi involvert i flere rehabiliteringsprosjekter hvor vi benytter eksisterende kablingsstruktur og linjetopologi fra prosjekter vi leverte for omtrent 20 år siden. Fra et bærekraftperspektiv er bakover-kompatibelt viktig siden infrastruktur og «gamle» produkter basert på KNX kan gjenbrukes uten problemer.

Hvordan har teknologien KNX-teknologien utviklet seg over årene? 
– KNX har fordelen av å konkurrere med omtrent 500 produsenter og 800 produkter. Dette sikrer innovasjon og priskonkurranse i et innovativt marked. De siste årene har det også vært rask utvikling av nye VVS- og VENT-produkter, samt løsninger og integrasjoner for IoT og apper. For ikke å snakke om KNX «IP Secure» og KNX «Data Secure» som gir sikring mot datainnbrudd og sabotasje. I tillegg har KNX RF, en protokoll for trådløs KNX, kommet for fullt de siste årene og er et godt alternativ der kabling er vanskelig, sier han.

Stor grad av tverrfaglighet

Han forteller at de jobber tett sammen med kundene for å finne de beste løsningene.

– Det er viktig for oss å komme tidlig på banen, og være med i planleggingen fra start eller så tidlig som mulig. Det er sammen med kundene at finner vi de beste løsningene. Vi leverer tverrfaglige løsninger og må snakke med alle involverte parter for å forenes om de beste løsningene innenfor gitte rammer. Da er det en fordel at KNX-systemet er skalerbart og kan tilpasses kundenes og brukernes ønsker.

Hvilke fordeler og besparelser oppnår man med et godt gjennomført smartbygg-prosjekt?
– Behovsstyring er en viktig faktor. Om ingen er i bygget er belysning slått av og varme eller kjøling blir satt til et minimum. Ved tilstedeværelse i bygget settes anleggene automatisk tilbake til komfort-temperatur med belysning. Med en slik løsning oppnår man en energibesparelse på opptil 40 prosent sammenlignet med tradisjonelle bygg.

– I tillegg kan man ha smarte løsninger for tekniske alarmer, innhenting og formidling av målerdata, persontelling, visualisering og grensesnitt mot tredjepartsprodukter og løsninger. Som en av mine yngre kollegaer så fint sa det: «Det finnes ikke noe i et bygg, som ikke kan styres med KNX».

– I tillegg er KNX utrolig robust og driftssikkert. Siden KNX er et desentralisert system unngår man undersentraler og sentralenheter som gir store konsekvenser for hele bygget ved feil eller nedetid, eller når det er modent for utskifting.

Hvordan tror du teknologien vil utvikles videre?
– KNX vil nok bestå in stor grad som en verdensstandard som den er i dag, men tilpasses og utvikles i forhold til IOT/POE, og ikke minst AI, maskinlæring og prediktiv optimalisering. KNX/EIB ble introdusert midt på 1990-tallet, og jeg vil påstå at den står stadig sterkere etter hvert som tiden går. Jeg er sikker på at det vil være tilfelle de neste 10 årene også, avslutter Jessen.