I februar 2018 ble samarbeidsavtale mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune signert, og det ble etablert et nasjonalt program hvor de tre partene samarbeider om å realisere flyttingen. Partene var samstemte i at dette komplekse oppdraget kun kan løses i fellesskap, og at det kun lykkes hvis alle tre lykkes. Beslutningene tas av den enkelte part i sine ordinære beslutningslinjer.

- I 2018 var hovedfokus på arealplanlegging, miljøkartlegging og utredning av finansieringsløsninger, i tillegg til at Avinor startet opp arbeidet med et skisseprosjekt for ny lufthavn. Nå er prosjektet godt i gang, og prosjektpakke 2 blir kontrahert rett over påsken, sa Arne Christian Fjelberg, nå Marstrand og tidligere Forsvaret, i sitt innledende innlegg på ITB Brukerforum i Bodø sist uke. 

Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME ZEN)

Bodø kommune med prosjektet «Ny by – ny flyplass»-prosjektet er partner og pilotområde i et nasjonalt forskningssenter for nullutslippsnabolag i smarte byer, FME ZEN. I 2018 ble det jobbet målrettet med Bodø kommunes partnerskap og rolle som pilotområde i FME ZEN. Kommunen har som ambisjon at det første nabolaget i den nye bydelen blir et nullutslippsområde.

- Dette er nybrottsarbeid i Norge i dette omfanget. Arbeidet innebærer at det bygges opp solid kompetanse om energi og klima, samt om samspillet mellom energisystem, bygninger og transportsektoren i kommuneorganisasjonen, sier Roar Smelhus i Integra

Dette var også tema for ITB brukerforum i Bodø, hvordan kan kommunen og Avinor benytte et stort og komplekst prosjekt som dette som plattform for sitt omstillingsarbeid som del av det grønne skiftet og på veien til lavutslippssamfunnet? Det er vanskelig å få folk til å slutte å reise, så en viktig del av løsningen er derfor å finne alternative drivstoff for fly, og det er klart Avinor har dette på sin agenda, bekreftet Fjelberg på spørsmål fra salen. 
 

Fra bygg til by

- I ITB brukerforum snakker vi som oftest om bygg, men denne gangen valgte vi å løfte perspektivet noe, selv om temaene overordnet er de sammen. Det handler om hvordan vi samarbeider, hvilke prosesser et prosjekt gjennomgår, hvilke teknologier som settes i spill, hvordan teknologien blir integrert og koordinert, og hvordan vi får til innovasjon for et bærekraftig resultat. Jeg sier det ofte, men føler behovet for å gjenta; i det vi sier vi ønsker et bærekraftig resultat, sier vi implisitt at prosjektet må innovere. Et bærekraftig resultat er ikke statisk, men dynamisk, og fordrer derfor innovasjon, påpeker Smelhus.

Hvem er det ansvarlig for å invitere til innovasjon? 
- Det er jo bestiller, men da kan vi ikke samtidig sette opp prosjektet som en tradisjonell totalentreprise. En totalentreprise er designet for å redusere risiko, ikke for å innovere. Den kompetansen vi trenger for innovasjon må også inviteres inn på akseptable prinsipper. Blant annet er det vanskelig for en rådgivende ingeniør med rett kompetanse å levere bidrag til innovasjon gjennom en totalentreprise, i så fall vil det bare skje unntaksvis, gitt deres forretningsmodell bundet opp i ansvarsforsikring. Marstrand holder mange kurs i samspillsentrepriser, og som de poengterer der; «det er folka det komme an på», så da kan det vel tenkes at en ildsjel vil kunne bryte ut av systemet med innovative bidrag til tross for incentiver og forventning?
 

Innovasjon

Kommunen og Avinor som bestillere må invitere til innovasjon, og designe prosjektet deretter.
- Nettopp derfor hadde vi invitert med oss deres rådgivere til forumet, gjennom Marstrand, nettopp for å diskutere det kommende arbeidet gjennom samspill. Gjennom forskningssamarbeid som FME ZEN, kommer innspill til innovasjonsbehov, sier Smelhus.

Er det mulig bestille innovasjon, og betale for det? I så fall er samspill og en samspillsfase før bygging gjennom en totalentreprise veien å gå? Spørsmålet er hvordan kompetanse skal kontraheres? Kunne den skje etter «Best Value Procurement» prinsipper, også blir man enig om økonomi etterpå? 

- Økonomien bør uansett være basert på «åpen bok», full tillit mellom kompetente aktører, og rett kompetanse satt i spill, understreket Kai Haakon Kristensen fra Marstrand avslutningsvis