Møtet varer fra kl. 08.00 til kl. 11.00 i Pressens hus i Skippergata 24 i Oslo. 

Denne gangen står Aspelin Ramm, Hent, og BS Teknikk på talelisten, og hvor det blir snakk om både prosjekter, metodikk og systematisk ferdigstillelse mot NS 6450, ITB rollen, grensesnittet mellom automasjon og øvrige UEèr, samt utfordringer ved å gjøre eksisterende bygg smarte. 

Her finner du programmet i sin helhet:
Kl. 0800-0830 Mingling og frokost
Kl. 0830- 0835 Velkommen ved Integra/ Grønn Byggallianse Roar Smelhus/ Dag Jonny Martinsen
Kl. 0840-0900 Informasjon om prosjektet ved Aspelin Ramm, Geir Teigo
Kl. 0900-0915 Presentasjon av oppgaveforståelsen med forslag til prosjektorg ved HENT og Sveinung Vegum
Kl. 0915- 0930 Mingling
Kl. 0930-1000 HENT sin metodikk for systematisk ferdigstillelse mot NS 6450 ved Sveinung Vegum
Kl. 1000-1015 ITB rollen i grensesnittet mot automasjon og øvrige UE’er. BS- teknikk ved Gunnar Børsand
Kl. 1015-1030 Læring, hva gikk bra og mindre bra? Hvorfor? Utfordringer ved å gjøre eksisterende bygg smarte? Ved Sveinung Vegum/ Kenneth HarstadKl. 1030-1100 Befaring
Kl. 1100 Takk for i dag!

Påmeldingsfrist er 28.februar, og er gratis. 

Påmelding kan gjøres her