Sikkerhetsavtalen inkluderer adgangskontroll, TV-overvåkning og innbruddsalarm for alle byggene til hele Politi- og lensmannsetaten og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), inkludert samtlige 12 politidistrikter. Delområde tre er enda ikke tildelt. Adm. direktør i Caverion Norge, Knut Gaaserud, understreker at sikkerhet har en høy verdi i seg selv, men at det er viktig for Caverion at politiet skal få valuta for pengene. - Vi har stor respekt for de kritiske samfunnsoppgavene til politiet. De skal jobbe for trygghet, lov og orden. Vi skal bistå med teknologiske løsninger for fysisk sikring, sier Gaaserud. Direktør for Smart-teknologi i Caverion Knut Erik Melstrøm, utdyper hva de mener med «valuta for pengene». - For å gi «valuta for pengene» skal vi ta i bruk hele potensialet i teknologien, slik at politiet får en merverdi. Det vi spesifikt har gjort er å sy sammen flere ulike systemer slik at integrasjonen gir mer enn hva de enkelte systemene kan gi hver for seg, forklarer Melstrøm. Han kan ikke gå videre inn på detaljene - Da det er taushetsbelagt, sier Melstrøm. - Caverion har ekspertise på samtlige tekniske fag, som gjør at vi kan integrere teknologi fra sikkerhet med annen teknologi, f.eks. med audiovisuell teknologi, og her kan vi innhente ytterligere merverdi. Det er ikke tilfeldig at Melstrøm er så opptatt av merverdi, det er noe som står sterkt i alle Caverions leveranser. - Vårt tankesett er at når vi leverer til det offentlige så har vi et særskilt ansvar til å gi mest mulig valuta for pengene, fordi det er folks skattepenger vi bruker. Vi tenker alltid på sluttbrukerne i våre leveranser. Det er et ansvar vi ikke tar lett på, understreker direktøren for Smart-teknologi. - Tilbyderne ble vurdert på kvalitet, pris og sikkerhetsforståelse, og Caverion er preferert leverandør med høyest samlet score av de tre leverandørene som er blitt tildelt avtalen. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier avdelingsdirektør Marianne Haahjem i Politiets Fellestjenester.

Liker du artikkelen, meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Caverion med omfattende kontrakt for sikkerheten i regjeringsbyggene

Direktør for Smart-teknologi i Caverion Knut Erik Melstrøm[/caption]