Selskapet har bygget AI-drevet Selvprosjekterende Ingeniør og selger lisenser til eiendomsselskaper og totalentreprenører.

Høsten 2022 var Consigli to år gammelt og så at tidene kom til å bli tøffere i eiendomsmarkedet. Det ble derfor besluttet å ta full fart ut mot større markeder for å sikre videre vekst. 

- Fra London kan vi nå både de store britiske eiendomsselskapene, men også videre ut i verden, siden finansposisjonen gir knytninger ut til eiendomskapital i hele verden, sier Janne Aas-Jakobsen, gründer og CEO av Consigli. 
- Samtidig med ekspansjon til England, begynte de mer avanserte områdene av teknologien å bli klar for kommersialisering. Effekten av større marked og mer avansert teknologi, ga tripling i omsetning og en veldig fin posisjon for videre global vekst i 2024.

Forhåpningene er store til resultatene for 2024, tross fortsatt utfordrende tider i det globale eiendomsmarkedet. I tillegg til to store kunder i Japan, har Consigli satt et team på bakken i USA og følger samme oppskrift som har gitt suksess i England, hvor selskapet allerede har kontor med lokalt ansatte.

Et marked i skiftet fra digitalisering til automatisering samtidig som kravene til bærekraftig utvikling er økende, trenger en AI-drevet Selvprosjekterende Ingeniør som reduserer risiko, kostnad og karbonfotavtrykk, skriver selskapet i meldingen. 

- Posisjonen vi har klar å ta, gjør det enda viktigere enn tidligere å holde stor fart og nå målet om globale markedsandeler. Vi har en global organisasjon internt, men ser at konkurransen og kunnskapsnivået der ute er knallhard, så det er ikke tid til å hvile på gode fjorårstall, sier Janne Aas-Jakobsen.