Consigli er en pioner innen KI-teknologi for eiendomsbransjen. Ved å kombinere malene for anskaffelse av formålsbygg fra verktøyet Prosjekthjelper med Consiglis avanserte plattform, legger NKF til rette for bedre anbudsdokumenter fra norske kommuner.

– NKF ønsker å ta i bruk KI-teknologi for å bidra til en mer miljøvennlig og effektiv byggebransje. Samarbeidet med Consigli representerer et viktig skritt mot å realisere denne visjonen. Vårt mål som forening er å støtte kommunene våre ved å inngå avtaler med ledende KI-leverandører som Consigli, slik at kommunene kan lage prosjekter som er miljøvennlige og av god nok kvalitet. Samarbeidet er et viktig steg for å sikre bedre kunnskapsutvikling ved å samle data fra alle kommuner og dermed bidra til felles informasjon, forteller Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.

– Med NKF Prosjekthjelper blir veien mot anbudsfasen enklere og mer effektiv. Ved å integrere malene og støttedokumentene med Consiglis kvalitetssikringssystem, kan kommunene spare tid og ressurser. Samarbeidet sikrer at avvik i dokumentasjonen blir identifisert og rettet før anbudspapirene blir publisert, forteller Kierulf.

NKF vil også jevnlig benytte Consigli til kvalitetssikring av utgangsdokumentene i NKF Prosjekthjelper. Systemet analyserer dokumentene, oppdager feil og lærer av dem for å forbedre dokumentkvaliteten ytterligere. Denne kontinuerlige forbedringsprosessen skal sikre høy kvalitet og redusere risiko i kommunenes byggeprosjekter.

– Ved å ta i bruk Prosjekthjelper i samarbeid med Consigli, kan kommunene forvente raskere prosesser, færre feil og høyere kvalitet i sine byggeprosjekter. Kommunene vil få innsikt i vage formuleringer, referanser til utdaterte standarder, uoverensstemmelser i ansvarsforhold, riktige tilbud på klimakrav og andre risikofaktorer som kan påvirke pris og gjennomføring av prosjektet, forklarer Kierulf.

For prosjekter som allerede er i gang er det også mulig å bruke KI og Consigli i kvalitetssikringen av FDV-dokumentasjonen. Tjenesten sjekker den mottatte dokumentasjonen for feil, mangler og risiko for byggeier, sorterer dokumentene til FDV-systemets struktur og trekker inn vedlikeholdsoppgavene som er definert i dokumentene.

Consigli har allerede gjennomført vellykkede prosjekter med blant annet Asker kommune, Hemsedal kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

– Nå er tiden inne for å ta steget inn i en klimatilpasset og effektiv byggebransje, avslutter Kirsti Kierulf.