- Markedet har for alvor begynt å få øynene opp for hva vårt toppsystem vil gi byggeierne i bedre kontroll, økt effektivitet og reduserte kostnader, sier Christian Lundheim og Stian Midthus, henholdsvis leder for utvikling og byggautomasjon i PowerTech Engineering AS.

PowerTech Engineering ble etablert i 2011. Bedriften har nå nær 50 ansatte og er en del av Midroc, et av de største elektro- og automasjonsforetakene i Sverige.  PowerTech Engineering leverer alle typer automasjons- og integrasjonstjenester innenfor bygg og industri.

Gjennom toppsystemet «Zaphire» har PowerTech Engineering løftet byggautomasjon til en åpen, skybasert, smart og framtidsrettet modell for robuste og sikre anlegg.

- Det har vært en meget rask utvikling de siste årene. Men likevel er det nå det starter, sier Midthus og Lundheim til ITB Aktuelt. Sistnevnte er leder for utviklingsteamet, som består av en gjeng svært kompetente, fremoverlente og innovative utviklere.

- Vi leverer automatikk på alle områder i et bygg, som lys- og persiennestyring, varme, kjøling, klima, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, energisentraler, toppsystem osv. En stor fordel når vi tar hånd om alt, er at oppdragsgiveren kun har ett kontaktpunkt å forholde seg til og er sikret god og enkel prosess.

Smartere bygg
Lundheim påpeker at byggene blir stadig mer smarte, det vil si at det er mange  komponenter og systemer som skal fungere sammen. Og det skal være sømløst. Det har bidratt til å heve status på automasjonsfaget, som tidligere gjerne lå som en leverandør under ventilasjon eller elektro- faget.

- De siste fem årene har automatikken blitt en så viktig del av leveransen at den er blitt løftet opp og sidestilt med de øvrige tekniske fagene. Nå ligger mange av de smarte funksjonene innenfor vårt fagområde, og mer vil komme, sier han.

Skjedd mye
Midthus gleder seg over at byggherrer har erkjent at automasjon er avgjørende for at bygget skal fungere, og at det er blitt egne entrepriser på dette.

- Ved at vi er likestilt de øvrige fagene, har vi en plass rundt bordet i tidlig fase når byggene skal prosjekteres og vi kan bruke vår kompetanse og erfaring til å sikre at kunden får den beste tekniske løsningen. Nå er det gjerne automatikken som blir definert først, deretter kobles de øvrige tekniske fagene på.

Ville utvikle eget system
Tanken på å utvikle eget toppsystem, startet i 2016, forteller de.

- Vi så at de eksisterende, tekniske systemene i markedet ikke var i nærheten av å kunne tilfredsstille det man bør kunne forvente av moderne løsninger. Mange systemer var for teknisk komplekse, lite brukervennlige og manglet funksjoner.- Det har skjedd svært lite utvikling på 25 år på eksisterende løsninger som er anerkjente på markedet i dag. Det var ingen som utnyttet alle de mulighetene som ligger i IT-bransjen.

- Med tanke på at det meste av livene våre styres via smarttelefonen, var det naturlig at vi skulle utvikle en skybasert løsning. Det skulle også være enkelt; ved at du kan logge deg inn på toppsystemet uansett hvor du enn befinner deg.

Tredelt filosofi
Lundheim forteller at de la en tredelt filosofi til grunn:

1: Det skal være enkelt å sette opp.
2: Det skal ha stor brukervennlighet.
3: Det skal være robust.

En filosofi PowerTech har lyktes med til det fulle med Zaphire- systemet, konkluderer han.

- Zaphire er bygd på en måte som kan vise til en oppetid på 99,99 prosent. Arkitekturen er bygd slik at det er robust og redundant på alle nivåer. Det er med andre ord svært driftssikkert! Selv om løsningen er skybasert, opprettholder vi fortsatt full autonomitet på alle anlegg selv om internettforbindelsen skulle falle ut.

- De fleste konkurrerende løsninger i dag er ikke skybasert, men portal- løsninger, dvs. en portal inn til de tradisjonelle lokale systemer på bygget. Du får riktignok tilgang fra telefonen din via sky, men det er ikke en fullverdig skyløsning. Da klarer de heller ikke å oppnå den sikkerheten, robustheten, brukervennligheten og mange av de andre fordelene Zaphire har.

De innrømmer gjerne at det var litt motstand også i markedet da de lanserte sin løsning i 2017, da dette representerte en helt ny måte å tenke byggautomasjon på. Siden har skepsisen gradvis blitt mindre etter hvert som vellykkede anlegg og fornøyde kunder har sluttet seg til referanselisten. I dag har dette blitt den foretrukne løsningen for de aller fleste.

Lillestrøm kommune
En av dem, er Lillestrøm kommune, som ønsket et toppsystem for sine rundt 100 bygg som ga full kontroll og samtidig reduserte energikostnadene. I anbudet satte kommunen en ny standard med høye krav til IT-siden av systemet, og som følge av dette at skybasert løsning var ønskelig. PowerTech Engineering fikk tilslaget etter å ha beskrevet den beste tekniske løsningen.

- Løsningen har i ettertid vist seg å gi kommunen svært høy bruksverdi, og forenkler hverdagen til driftspersonell betydelig. I tillegg har vi en nærhet til kunden som gir kjappe kommandolinjer og rask support, forklarer Lundheim.

Et viktig moment i Lillestrøm-leveransen, er at systemet skal håndtere mye data fra byggene som overvåkes og styres.

- Systemet skal ikke bare samle inn og lagre dataene, men systemet må også forstå dataene. Dataene brukes til å kjøre rapporter og analysere tilstander uavhengig av hvilke tekniske løsninger som finnes i bygningsmassen. En del av grunnen til at vi ville utvikle dette selv, var at det ikke finnes andre løsninger på markedet som kunne håndtere dette.

- I tillegg til å strukturere så mye data og muligheter til å hente ut rapporter på detaljnivå, skal det være enkelt å både bruke og konfigurere opp løsningen.

Lundheim gir skryt til ledelsen i selskapet for rammene de har til å utvikle Zaphire på denne måten. Utviklerne bak får virkelig utfolde seg til å dyrke frem de beste løsningene. Det kommer gode innspill til ny funksjonalitet og forbedringer, fra både prosjektavdelingene, kundene og utviklerne selv. I sum gir det grobunn for innovasjon og stolte ansatte. Denne type agil ledelse er helt nødvendig for å lykkes som tech- bedrift som driver med utvikling.

- Zaphire skal aldri bli ferdig, det skal hele tiden videreutvikles og bli bedre. Automatiske oppdateringer er en selvfølge i 2021, og det gjelder også alle SD- anlegg.  Alle som har kjøpt løsningen har alltid siste versjon som en del av driftsavtalen. Vi ønsker et tett og godt samspill mellom kunde og utvikling.

Markedet har eksplodert
I løpet av de to siste årene har ordrereserven for selskapet tidoblet seg på denne type løsning. Det er skybasert kundene vil ha, understreker de.

- Fortsatt ser vi i enkelte «kravspekker» til nye automasjonsanlegg at de blir beskrevet som lokal server på bygget. Men alle prosjekter vi har hatt de siste årene, har endt med skyløsning. Det er egentlig det kundene ønsker, da tradisjonelle løsninger med lokal server er gammeldags og utdatert. Og blir en svært høy kostnad på sikt å ta for byggherre når den kneler grunnet manglende vedlikehold, hevder Midthus.

For å håndtere den stadig økende pågangen, står de nå foran vesentlig vekst i organisasjonen og jobber nå med å rekruttere både utviklere, teknikere og prosjektledere.

-Selv om vi har en løsning i dag som blir mer og mer foretrukket, betyr ikke det at vi kan sette oss tilbake og hvile på laurbærene.

- Ja, vi skal skalere opp og vokse, bekrefter de – og forteller at Zaphire allerede er lansert på det svenske markedet.