Målet er at Welcome Workdays skal bli den ledende tilbyderen av digitale brukerreiser i kontorbygg. Plattformen Welcome vil være det første som ønsker brukerne velkommen når de kommer på kontoret, og den tilgjengeliggjør ulike tjenester i bygget. Derav navnet, Welcome. Det engelske navnet hensyntar selskapenes internasjonale brukerbase, og ekspansjonsplaner til Norden og Europa om få år.

– Navnet speiler vår ambisjon om å være en integrert del av hverdagen på kontoret, og skape en mer sømløs arbeidsdag for alle, sier Per Bjarte Ulvedal Nes, styreleder i Welcome Workdays.

Produktoppdatering: En helhetlig digital plattform
Welcome Workdays letter nå ytterligere på sløret i forhold til hva den nye tjenesten innebærer: Welcome samler essensielle digitale tjenester for kontorbygg i én plattform. Den tilbyr løsninger for brukere i bygget, leietakere og gårdeiere, og har som mål å forenkle hverdagen gjennom tjenester som møteromsbooking, digitale nøkler, mottak av gjester og tilgang til informasjon om bygget. Ambisjonen for plattformen er imidlertid større på sikt. Welcome skal digitalisere hele brukerreisen i kontorbygg og forenkle administrasjonen.

– Etter to år i drift har vi sett betydelige gevinster for alle de tre målgruppene.Plattformen bidrar til forenklet administrasjon, økt sikkerhet, kontroll på personvern, og effektiv kommunikasjon mellom alle involverte, sier Carine Blyverket, styremedlem i Welcome.

Midlertidig team på plass og utrulling til nøkkeleiendommer
Welcome Workdays har tatt viktige skritt siden selskapet ble lansert i november 2023. Et midlertidig team har blitt satt sammen for å lede utrullingen av tjenesten til eierselskapenes eiendomsportefølje.

– Vi er allerede i gang med å implementere Welcome i flere bygg og ser frem til å utvide våre tjenester til resten av eiendomsbransjen, forteller Ulvedal Nes. I tillegg er det igangsatt arbeid med å finne en partner som deler eierselskapenes visjon og behov. Eierne varslet allerede i høst at det blir aktuelt med en ny, rettet emisjon.

På jakt etter de beste teknologene
Selskapet er nå på utkikk etter talenter som ønsker å være med på reisen og bidra til å forme fremtiden til kanskje den mest spennende digitale satsingen i eiendomsbransjen.

I første omgang skal det rekrutteres utviklere, teknisk ansvarlig (CTO), produkteier (CPO) og en daglig leder.
– Dette er en unik mulighet til å bli en del av et oppstartsselskap med fart og med robuste eiere. Mye av risikoen er redusert da både produktet, kundegrunnlaget og eiersituasjonen er på plass fra start, sier styrelederen.